top of page

TRADITIONEN

"Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske" - Ef 6,12
Blogindlæg

Der foregår en åndelig kamp, mellem det gode og det onde. 
Og du befinder dig midt i den.

Motivation

Vi lever i en verden der har mistet forstanden.

traditio (genitiv -onis); 'overlevering', afledt af tradere 'overlevere', dannet af trans- og dare 'give, levere'
1) overlevering af normer, værdier, skikke og forestillinger til efterfølgende generationer

Denne blog handler om traditionen. Titlen er ikke tilfældig, for ikke alle traditioner er lige gode, eller lige sande. Der findes kun én tradition, og det er den hellige, katolske og apostolske tradition, som er overleveret siden apostlene, og givet til os af Vor Herre JESUS KRISTUS. 

Tiden kalder på åndelig kamp, og for afvisning af modernismen.
Omdrejningspunktet for denne blog, er altså traditionel katolsk kristendom, som ikke vil elskes af verden. 

Kampen er i gang. Velkommen til. 

9e00e606f2db1a7cf0fc3b4a2f37eafb.jpeg
Motivation
bottom of page