top of page

Systematik for sjælen


Hvem er Skt. Thomas Aquinas? 


Kort fortalt, levede Skt. Thomas Aquinas mellem A.D. 1225 og A.D. 1274, og er én af de vigtigste filosoffer og teologer i Den Katolske Kirke. Ud af en adelig familie, ønskede han mod deres vilje at blive dominikaner, en for den tid ny og kontroversiel orden som ikke alle steder var velset. Hans forældre forsøgte at bortføre ham og tvinge ham til at blive benediktiner, men det lykkedes ham at flygte til Paris, hvor han udmærkede sig i teologiske studier. Han kom i lære hos Skt. Albert den Store som lærte ham den aristoteliske metafysik. Herefter rejste han til Köln, og blev ordineret præst i 1250. Han fik sin doktorgrad i teologi i 1256, og blev senere professor på universitetet i Paris. Udover at have forfattet Summa Theologica, sit mest kendte værk, har han også skrevet en lang række andre enestående kommentarer og teologiske værker, om teologisk systematik.
Der er skrevet meget om Skt. Thomas andre steder, men skal jeg anbefale én bog om Hellige Thomas og "Summaen" som den kaldes, kan jeg anbefale denne letlæste og meget præcise bog. 

 

Summaen hører til vestlig kulturs store hovedværker, og har været rygraden i katolsk teologi og filosofi siden 1200-tallet. Den har traditionelt været fundamentet for al præstelig formation, og Skt. Thomas Aquinas hører til én af de største kirkelærere, på højde med fx. Skt. Augustin. Summaen er dén teologiske udredning, som alle andre teologiske værker holdes op imod. Kort fortalt og afslutningsvis, kan man sige at Skt. Thomas' systematik indgyder sjælen med nogle rationelle systematikker og virkemidler, som er så præcise og sammenhængende, at de løfter sjælen tættere på Gud. 

 

Summa'ens struktur og mål

Summaen er bygget op efter det som kaldes en exitus-reditus-struktur. Exitus-reditus, fordi strukturen udgår (exit) fra Gud, henover skaberværket, materien og menneskenaturen, syndefaldet, menneskets antropologi, dyderne og lasterne, fremkomsten af Den Nye Adam og sakramenterne, og hjemkomsten til Ham igen. Hele Summaen er altså sammenhængende, og en hel del præmisser fastsættes især i begyndelsen af Summaen. Man vil altså miste en hel del mellemfaldende argumenter, hvis man ikke læser helheden, eller besøger de præmisser som Skt. Thomas redegør for, i de forskellige afsnit. Det gælder fx synet på Skriften, autoriteten, nåde og meget andet. Alt hænger sammen, som det naturligvis gør i en tro som er katolsk. Skt. Thomas bruger aristotelisk systematik som sprog og virkemiddel for måden han forklarer Troen på. Her er det væsentligt at gøre sig bekendt med de helt fundamentale systematiske begreber, da de sommetider vil dukke op i de forskellige afsnit. De er vanskelige at lære at kende først og fremmest, men når først man stille og roligt lærer dem, så giver de mening. De kan findes i Den Thomistiske Ordbog, og en dybere og mere fyldestgørende redegørelse for dem, kan findes andre steder på internettet. Det er også utroligt vigtigt at understrege, at dette afsnit er skrevet af en lægmand, og ikke en systematisk teolog som er eksamineret i thomisme. Der vil være ting der enten fremstår uklare, indforståede, mangelfulde og meget andet. Er man i tvivl, så bør man henvende sig til en traditionel katolsk præst, som er eksamineret i den thomistiske systematik, og som kan rådgive og vejlede én. I sidste ende, bør vi underkaste os Kirken med vores fulde intellekt og vilje, som den Lærer og Opdrager Hun er. 

 • Gudsbeviserne (De 5 Veje)

 • Skolastiske Gudsbeviser

 • Sandhed og Gud - Den Hellige Doktrin og videnskabshierarkier

 • Guds essens og hvad vi kan deducere om Gud og Treenigheden

 • Skabelsen og skabelsesugen - Engle og faldne engle

 • Mennesket, ånd og materie, sjælens definition, effekt og Guds virke 

 • Menneskets eneste mål, og menneskets handlinger

 • Sjælens passioner, dyderne og lasterne 

 • Dyderne - overordnet definition og sammenhæng 

 • Loven

 • Nåde

 • Tro, håb og kærlighed

 • Klogskab

 • Retfærdighed

 • Religion

 • Fromhed

 • Mod

 • Forskellige nådegaver

 • Mådehold

 • Perfektion

image.png
 • Inkarnationen

 • Vor Frue

 • Vor Herre og Frelser

 • Sakramenterne generelt

 • Dåben

 • Konfirmationen

 • Eukaristien

 • Boden

image.png
 • Bod og aflad

 • Den sidste olie

 • De hellige ordener

 • Ægteskabet

 • Den endelige opstandelse

 • De Sidste Ting

bottom of page