top of page

Summa Theologica: 1. Del


Thomas Aquinas' magnum opus Summa Theologica er blandt traditionelle præster, det teologiske og filosofiske grundlag for katolsk tradition og lære. Jeg har her samlet 1. del ud af 3, om den katolske teologi, her på dansk. Det er langtfra alle artikler jeg har inddraget, fordi selve Summaen indeholder ca. 2.200 artikler i alt. Men jeg har inddraget de mest centrale og essentielle, og udeladt de øvrige og måske mindre væsentlige. Hele pointen er jo at man aldrig bliver færdig, men skal man bygge et skelet over thomismen som et samlet system, så er det da et sted at starte. Fordi Summaen er relativt utilgængelig for de fleste mennesker, har jeg vedlagt en begrebsliste man med fordel kan dykke ned, og genbesøge over tid. Det tager en del tid at blive komfortabel med de forskellige systematiske begreber, for at få det fulde udbytte af summaen. Men det kan lade sig gøre, og når det lykkes, så ændrer Thomas og metafysikken helt grundlæggende ens syn på verden, sjælen og ens trosliv. Grundlæggende kan man sige, at Thomas oplyser vores sjæls fornuft, således at vi løfter den endnu tættere på Gud, end den var før. Var det ikke noget? Del 2 og 3 vil handle dybere om mennesket og hans antropologi, dyder og laster, og del 3 vil handle om Kristus og Hans sakramenter, således at vi også slutter cirklen, og forstår hvordan vi kommer hjem til Ham igen, så vi kan skue Gud. Og det er jo dét, det hele handler om.

Om den hellige doktrin, væren, potentiale og potens, aktualitet, essens, eksistens og substans, form, stof, årsag og de metafysiske principper. Indeholder små forklarende eksempler

Gudsbeviserne

Aquinas og Guds eksistens De 5 veje og gudsbeviserne

De augustinske og skolastiske gudsbeviser Nominalismen, aristotelisk realisme og skolastisk realisme og hvorfor skolastikken er den eneste holdbare vej

Sandhed og Gud Den Hellige Doktrin, de moderne videnskabers manglende perfektion, og filosofien som teologiens tjener


Guds Essens

Guds essens 1 Om enkelthed i Gud, Guds uendelighed, og Guds godhed og perfektion

Guds essens 2 Guds uudslukkelighed, evighed og enhed, og hvordan vi erkender Gud, Guds navne og Guds viden

Guds essens 3 Ideer i Gud, om Sandhed i Gud, Guds liv, Guds vilje, Guds kærlighed


Guds essens 4 Guds barmhjertighed, retfærdighed, forsyn og prædestination, livets bog, Guds magt og salighed Den Hellige Treenighed (hører reelt til i 2. del) Helligåndens definition, nådegaver


Skabelsen

Skabelsen Gud som første årsag til alting, hvordan ting kommer fra Gud, skabningernes begyndelse, adskillelsen af ting og af godt og ondt, ondskabens årsag, skabelsen af legemer, den legemlige skabelsesorden, hele skabelsesugen, betydningen af de syv dage Engle og de faldne engle


Mennesket - ånd og materie

Mennesket som Guds billede Intellekt og vilje Menneskets uskyld før syndefaldet Kræfter, opretholdelse og paradis


Syndefaldet Effekter og årsager


Sjælen Intellekt, vilje, evner i den rationelle sjæl, appetit, sanser og vilje Sjælen 2 Fri vilje, erkendelse, kognition og overnaturlig erkendelse

Guds virke Bevægelse og forandringer i skabninger


Hellige Thomas Aquinas, bed for os!


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page