top of page
image.png

Kun det evige liv,
er værd at dø for

"Himmeriges Rige ligner en Skat. som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den går han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark. Atter ligner Himmeriges Rige en Købmand, som søgte efter skønne Perler; og da han fandt een meget kostbar Perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den."


- Matthæusevangeliet, kap. 13

Vi lever i en verden, der har mistet forstanden. Og når man gransker Den Hellige Skrift, så bliver det tydeligt at verden formentlig aldrig har været forstandig i første omgang. Katolikker skal ikke være af verden, men vi er dømt til at leve i den. Men for den katolske kristne, er det katolske liv i verden, samtidig en foragt for det faldne, for verden og hans prins, og en uudslukkelig længsel efter hjemkomsten til Gud og Himmerige, og Guds forsoning med vores sjæls kræfter, fakulteter og længsler. Han er alt det vi længes efter, men endnu ikke har. 
At leve som katolik, vil sige at leve kata holos, i følge helheden. Det katolske liv er ikke en sidevogn til den materielle tilværelse på jorden, men en fuldstændigt omfattende, omsiggribende og forandrende livsform, som totalt ændrer den måde hvorpå man anskuer verden. Alt i tilværelsen, fra vaner, overbevisninger, praksisser og livsform, bliver totalt kalibreret i forhold til Guds vilje, og dét Han ønsker af os. 
 

De væsentligste grunde til at folk vælger at blive katolske kristne

 • Spirituelle: Typisk at man leder efter et sandt, autentisk og intimt liv med JESUS KRISTUS, og ønsker at vokse i kærlighed til Ham. Det er essensen af al bøn, at den skal lede os til Ham, fordi vi skal elske, kende og tjene Gud. Spirituel længsel er ikke nødvendigvis altid funderet i følelser, men kan også være funderet i et behov for sammenhængende eksistentiel og praktisk visdom. Salmernes Bog er én lang lise om netop dette, og har sin begyndelse i netop dette. "Salig den Mand, som ikke går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag, 2 men har Lyst til Herrens Lov, og som grunder på hans Lov både Dag og Nat. 3 Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke til."
  Mange vælger altså at blive katolikker, fordi helheden i katolsk spiritualitet, denne spirituelle katolicitet, skaber følelsesmæssig og rationel balance i menneskelivet. 
   

 • Kulturelle: At 
   

 • Teologiske

 
De væsentligste årsager til (foreløbig) at lade være med at blive katolsk kristen 
 
 • Politiske
   

 • Sociale eller identitetsmæssige
   

 • Teologiske

De råd vi aldrig selv fik (som du kan få kvit og frit)
bottom of page