top of page

Summa Theologica: 1. Del af 2. Del


Dette er 2. del af Summa Theologica, hvoraf dette indlæg handler om 1. Del af 2. Del. Det omhandler menneskets søgen efter Gud, dyder, laster og loven. Denne del kaldes også IIa (Prima Secunda). Næste del er IIae (Secunda Secunda).

Menneskets eneste mål

Frivillighed, vilje, nydelse og behag Menneskets handlinger 2 Drøftelser i intellektet, viljens befalinger, gode og dårlige moralske handlinger, graden af moral i handlingerne, og konsekvensen deraf

Sjælens passioner

Passionerne generelt Hvad passionerne er, godt og ondt i passionerne og rækkefølgen


Passionerne: Kærlighed Årsagen og effekten Passionerne: Nydelse Årsagen, effekten, moralsk godt og ondt forbundet med nydelse

Årsager, effekter og remedier, samt håb og fortvivlelse


Årsagen og effekten

Årsagen og effekten


Årsagen, effekten og adskillelsen af vaner


Dyderne

Dyderne 1 Moralske og intellektuelle dyder, passionerne og dydens genstand


Kardinaldyder, teologiske dyder og deres udmåling Dyderne: Indbyrdes

Sammenhænge og ligheder mellem dyderne, og dyderne i efterlivet, helligåndens gaver og saligprisningerne

Laster og synder 1 Adskillelsen, genstanden og årsagen Laster og synder 2 Uvidenhed som årsag til synd, årsag til synd, djævelen som årsag til synd

Arvesynden Essensen, genstanden, pletten og gælden for arvesynden

Loven

Loven 1 Essensen, genstanden, guddommelig, naturlig og menneskelig lov

Loven 2 Forandringer i loven. Den Gamle Pagt, årsagerne til Den Gamle Pagts forskrifter Loven 3 Juridiske direktiver, Den Nye Pagt og Den Gamle Pagt sammenlignet, effekter, ligheder og forskelle


Nåde

Hellige Thomas Aquinas, bed for os!


16 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page