top of page

Summa Theologica: 2. Del af 2. Del


Dette er 2. del af Summa Theologica, hvoraf dette indlæg handler om 2. Del af 2. Del. Det omhandler de teologiske dyder og kardinaldyderne, adfærd og vejen til perfektion. Denne del kaldes også IIb (Secunda Secunda). Næste del er III (Tertia Pars).

Tro

Troens essens og definition, systematik og retning Tro Vantro

Håb

Håb - dets essens og definition


Kærlighed

Genstand, orden og handling

Glæde og lykke Fred, omsorg og almisse


Had og øvrige ting Dårskab, misundelse, diskussioner, skisma, krig, uenigheder, skandaler, fjendskab og fjolserier

Klogskab

Substans og definition, genstand, integrerede dele, modsætningerne og forskrifterne


Retfærdighed

Retfærdighed - essens, definition og modsætninger. Uretfærdighed, dømmekraft, bestanddele, genoprettelse, menneskelig respekt, mord, lemlæstelse, røveri og tyveri


Religion

Religion - dyd, hengivenhed, bøn, tilbedelse, ofre og offergaver, tiende, løfter, edsaflæggelse, lovprisninger af Gud

Laster imod religionen - overtro, typer af overtro, idoldyrkelse, spådomme, overtroiske praksisser, friste Gud, mened, sakrilegier, simoni


Fromhed og praksis

Fromhed og praksis - Overholdelse, veneration, dulia, lydighed, ulydighed, taknemmelighed, utaknemmelighed, hævntørst og hævn, sandfærdighed, løgnagtighed, hykleri og vildledning

Fromhed og praksis 2 - Praleri, ironi, venlighed og smiger, skærmydsler, gavmildhed og rundhåndethed, begær, fortabelse, upartiskhed, fromhed som gave, retfærdighedens forskrifter


Mod

Mod - martyriet, lunkenhed og fejhed, ufølsomhed overfor frygt, vovemod, dumdristighed, modets forskrifter


Forskellige nådegaver

Forskellige nådegaver - profeti, årsagen til profetier, viderebringelse af profetier, typer, henrykkelse, ekstase, tungetale, ordets gave, mirakler


Mådehold

Mådehold - dyd og bestanddele, abstinens, faste, kyskhed, jomfruelighed, kontinens, mildhed og sagtmodighed, ærbarhed og beskedenhed, ydmyghed, beskedenhed som decorum, påklædning, forskrifter

Adams synd - hovmod, det første menneskes synd, syndestraf, fristelse

Syndefaldet - essens, effekten, arvesynd

Perfektion

Kald og stand - perfektion, typer af liv, kontemplativt og aktivt liv, standen af perfektion

Hellige Thomas, bed for os!


12 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page