top of page

Summa Theologica: 3. del


Dette er 3. del af Summa Theologica. Det omhandler Kristi tilstedekomst i vores liv, herunder Vor Frue som livgiver til Herren, og hvorledes Herren gennem sakramenterne tilbyder os sin nåde.

Inkarnationen

Inkarnationen - Hvorfor Gud blev menneske

Inkarnationen - Den antagne natur, elementer og orden Inkarnationen - Kristi karakteristika i legeme og sjæl Inkarnationen - Kristi enhed, præsteskab, bøn og liv i Faderen

Vor Salige Moder

Vor Frue - Bebudelse og jomfruelighed


Vor Herre Jesus Kristus

Frelseren 1 - Krop, måde, undfangelse, perfektion og fødsel Frelseren 2 - Dåb, liv på jorden, fristelse og forkyndelse Frelseren 3 - Forklarelse, lidelse, passionen, effekter og årsag Frelseren 4 - Død, opstandelse, Himmelfart, domsudøvelse

Sakramenterne

Generelt - Nødvendighed, antal, effekten Dåb - Udøvere, modtagere, effekt, forberedelse Konfirmation Den Hellige Eukaristi - Bestanddele, transsubstantiation, realpræsensen, accidenser, form Den Hellige Eukaristi - Effekt, modtagelse, Herrens brug af eukaristien, ritus Bod - Effekt, årsag og rækkefølge5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page