top of page

Aquinas: KonfirmationKonfirmationen

Den Nye Pagts sakramenter er indstiftet til at producere særlige nådefulde effekter. Så der er en særlig perfektion som opnås ved at nå til fuld styrke og modenhed i livet. Og for at fremkalde nådens effekt i den spirituelle orden, så eksisterer der et særligt sakramente som kaldes "konfirmation". Sakramentets stof (dvs. det materiale ellermaterie som bruges i at skabe det sakramentale tegn) er den olie som kaldes hellig krisam. Olien indikerer Helligåndens nåde, og hellig krisam er olie blandet med balsam som er et bevarende stof blandet med en behagelig duft. Krisam er derfor passende stof til sakramentet som bringer nådegaver til sjælen via Helligånden, og bevarer sjælen i det rette liv som "Kristi søde duft" (2 Kor 2,15). Krisam brugt i konfirmationen er olienolie blandet med balsam, velsignet og konsekreret af en biskop før det bruges i sakramentet. Medmindre Skriften selv bestemmer formen (ordene som bruges i sakramentet), så bestemmer Kirken formen. Kirken bestemmer altid ordene som udtrykkes præcist og i virkeligheden ift. sakramentet. I den latinske ritus udtaler prælaten ordene mens sakramentets materie placeres på kandidatens pande; "Jeg giver dig korsets tegn og jeg bekræfter dig med frelsens Krisam, i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn." Konfirmationen indprenter en karakter på sjælen, som alle sakramenter gør, og som permanent udruster en person til tjeneste og handling i Guds tjeneste; ergo kan konfirmationen kun modtages én gang. Som dåben permanent udruster mennesket til at leve i nåde, så udruster konfirmationen vedkommende til succesfuldt og vedvarende at slås mod sjælens fjender og troens fjender. Konfirmationen giver magt til at blive kristi soldat. Den indprenter denne magt på ham og hende som en uslettelig og umistelig karakter.


Denne karakter forudsætter nødvendigvis den dåbsmæssige karakter, fordi konfirmationen er en fuldbyrdelse af dåbens virkning i sjælen. Helligånden udsendes og meddeler helliggørende nåde, og i konfirmationen giver helligånden sine nådegaver til kandidaten. Kroppens alder har ingen indvirkning på sjælen. Man kan opnå åndelig fødsel ved dåb, selv i en høj alder. Og man kan opnå åndelig modenhed ved konfirmationen, selv i en ung alder.

Den person som bliver konfirmeret, salves med krisam i panden, så man kan vise alle at man er kristen, og ikke frygter Kristi fjender. Den konfirmerede bliver til kristi soldat. Så en ny soldat har behov for instruktioner til den kamp han skal udføre. Og af denne årsag har konfirmanden brug for en sponsor, og igen siden konfirmationen gives til fuldt voksne og fuldt stærke mennesker, så er det passende med en fadder i den henseende. Konfirmationens sakramente er passende administreret af en biskop. Selvfølgelig indenfor Pavens jurisdiktion og magt at delegere præster til at meddele konfirmationen. Præster besidder konfirmationens magt fordi de er en del af den præstelige orden, men de har blot ikke retten, jurisdiktionen til at bruge denne magt, uden at den er delegeret til dem. Ceremonien eller riten som konfirmationen administreres under, er passende - fordi den er under vejledning af Kirken og Helligånden.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page