top of page

Skt. Pius X: Lamentabili SaneMotivation og baggrund

"Disse fejl udbredes dagligt blandt de troende. For at undgå at de påvirker de troendes sjæle, og korrumperer renheden i deres tro, har Hans hellighed, Pius X, Pave ved guddommeligt forsyn, besluttet at disse alvorlige doktrinære fejl optegnes og fordømmes af Kirkens Hellige og Universelle inkvisition."

Forsvaret for Den Hellige Skrift mod modernisternes anslag

Pave Pius X var den helgen Gud sendte i starten af 1900-tallet, og er en helgen for vor tid. "Lamentabili Sane" blev udgivet i forlængelse af "Pascendi", med det formål at forsvare Den Hellige Skrift mod modernistiske anslag. Han opsummerer 3 centrale forhold der omhandler angrebet mod Skriften, nemlig Kirkens autoritet, troen på sakramenterne, og Skriftens overhøjhed og perfektion. I kølvandet heraf, nedsattes Den Pavelige Bibelkommission, som dengang havde meget interessant at sige om hvorledes vi skal forstå Skriften i dag. Kirken henter sin autoritet gennem traditionen, hvoraf Den Hellige Skrift er en bærende platform. Angribes måden hvorpå mennesket erkender Skriften, sakramenterne og Kirkens autoritet, angribes hele konceptet om objektiv moralsk Sandhed i det hele taget. Idéer har konsekvenser. Links:


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page