top of page

Den bedste katolske bibel?

Updated: Mar 29, 2022Der er mange bibeler derude, men når man bor i et diasporaland (hvem gør ikke det, efterhånden?), så er det afgørende at man læser Guds ord på en ordentlig måde. Vi er efterhånden blevet enige med os selv om, at den bedste bibel man kan få, er en Haydock-bibel. Så her følger en anmeldelse af den traditionelle katolske bibel - bibelen alle ordentlige kristne må eje, og når du får hænderne i denne, vil du ikke eje andre.

Din Bibel er ét af de vigtigste redskaber til at udleve din tro

Kirken har gennem historien, ved hjælp af en lang række kirkelærere og teologer, kommenteret Den Hellige Skrift på en så udbytterig og konsistent måde, at man kan have svært ved at overskue de væsentligste bidrag gennem århundrederne. Dette har pater George Haydock forsøgt at råde bod på, selvom der også er mange kommentarer som slet ikke findes i denne bibel, fx Thomas Aquinas' egne bibelkommentarer (som er universer for sig, hvor Thomas er inddraget i mindre grad i denne bibel), eller Kornelius a Lapides kommentarer. Thomas Aquinas' kommentarer til fx de paulinske breve, skulle efter sigende være inspireret af åbenbaringer som Thomas fik af apostlen selv, under sine åndelige refleksioner over Skriften. Haydock har, udover selv at bidrage med egne kommentarer til Skriften, også samlet ca. 200 teologer, kirkelærere og apostolske fædre i Bibelen, og suppleret Skriften med kommentarer helt fra apostolisk tid. Det er intet mindre end fremragende læsning, og herefter meget svært at finde motivation til at dykke ned i en alm. bibel fra Bibelselskabet. Bevares, det er sikkert en OK bibel, men uden en autoritativ udlægning af Skriften, som har rod i tradition og Kirkens læreembede, så er det svært at navigere i 6000 års tradition. Hieronymus' Vulgata er fremragende, i denne 1800-tals bibel i smukke victoriansk-engelske gevandter.

Bibelen er historisk og bogstavelig åbenbaret Sandhed

Alt hvad du skal læse for at blive en god kristen, står i Bibelen. Der er selvfølgelig også andre gode Skrifter, men vi må bare erkende at Kirken er i en situation i dag, hvor der er mangel på tilstrækkeligt godt uddannede præster som har indsigt i hvorledes Skriften skal fortolkes og udlægges. Og det stiller enormt store krav til katolske familier, som selv må udlægge hvorledes Gud ord skal forstås for os, og det har vi brug for hjælp til. Haydocks motivation i 1811 var således at hjælpe folk med at forsvare sig imod tidens angreb på Kirken, fra både skismatiske trosretninger og fra empiricismens ateistiske syreangreb. Haydocks samling af kommentarer fra apostolske fædre og kirkelærere, er intet mindre end imponerende. Haydock samlede kommentarerne i tidens udgave af Douay-Rheims-oversættelsen af Vulgata, som havde til formål at forsvare Skriften imod protestantiske anslag.

Gennemgang og indhold

Bibelen kommer i et flot rødt læderbind, og er ca. 28 x 21 cm. (HxB). Bogstaverne er med guldprint, og er altså ikke indgraverede. Siderne er digitale fotokopier af den originale Haydock-bibel fra 1859-oplaget, og derfor kan der forekomme mindre trykfejl som stammer fra originalen. Men det hæmmer på ingen måde læsbarheden.

Foroven: Bibellæsning er en alvorlig sag, og derfor følger naturligvis et dekret fra Tridentinerkoncilet, ift. Skriftens ufejlbarlighed og guddommelige autoritet. Forneden: Formaning fra Pave Pius VI. "Skriften, hvori er indeholdt de åbenbarede mysterier af Guddommelig sandhed, er utvivlsomt de mest fremragende af alle skrifter. De er skrevet af mennesker ud fra guddommelig inspiration, og er ikke menneskers ord, men Guds ord, som kan frelse vores sjæle."

Forneden: Indhold over de kirkelige kommentatorer i selve Bibelen samt deres dødsår.


Gamle testamente og kommentarer

Bibelen tager udgangspunkt i det traditionelle bibels - og skabelsessyn, herunder også skabelses - og forsynsparadigmet. Bemærk kommentarernes meget lille skriftstørrelse og især også forsvaret for det thomistiske creatio ex nihilo-princip. Herren taler således verden i eksistens.


De deuterokanoniske skrifter er naturligvis også med, inkluderet en del anti-protestantiske kommentarer. Her fra 2. Makkabæerbog: "Ver. 46: Hellig. Denne tekst er så klar, at vores modstandere vurderer at denne bog ikke skal være en del af kanon....". Haydocks apologetiske tilgang til autoritet og tradition, gennemsyrer hele denne bibel.

Det Nye Testamente

Det Nye Testamente er lige så fremragende kommenteret og uddybet som det gamle. Kommentarerne til evangelierne og epistlerne er massive. Det Nye Testamente indledes med en solid historisk og epistemologisk gennemgang, ift. forfattere, systematik og ægthed. Det afgørende her er altså, at Bibelen ikke bare er et skriftsmæssigt opslagsværk, men et apologetisk og kateketisk værktøj til indføring i den traditionelle katolske og apostolske tro! Ingen katolsk familie kan undvære den.

Foroven: Bemærk kommentarerne til saligprisningerne. Denne klare uddybning af saligprisningerne henføres til de 4 kardinaldyder, hvor visdom og hovmod er hinandens modsætninger. Den spirituelle dimension i kommentarerne er et gennemgående træk hos Haydock i evangelierne. Derfor er den særligt fremragende til kontemplativ bøn over læsningerne, fordi man beder med JESUS KRISTUS og apostlene. Kommentarerne til lignelserne efterlader os med en åndelig og bønsmæssig selvransagelse, som opfordrer os til at styrke vores bøns - og kærlighedsliv i den kristne tro. Forneden: Jf. katolsk tradition er det naturligvis apostlen Paulus der har skrevet hebræerbrevet. De græske fædre mente det og de interne og eksterne beviser efterlader os ingen tvivl herom. Alle bøger i Det Nye Testamente indledes med en kondenseret introduktion, ift. bogens modtagere, forfatter og struktur.

Forneden: Bemærk de omfattende apologetiske kommentarer til fx. Åbenbaringen. Mange steder i Det Nye Testamente, suppleres det af flere kommentarer end selve evangelium eller breve, og det er denne bibels særlige styrke, at man (teoretisk set) kan katekere sin familie i sin egen lille huskirke, skulle det blive nødvendigt. Det er klart at kommentarerne ikke er udtømmende, men de giver et fornødent kateketisk og apologetisk grundlag. Johannesåbenbaringen vurderes at være et ældre skrift end selve Johannesevangeliet.


Supplerende indhold: Register, ordbog og bibelhistorie!

Som om det ikke er nok, så suppleres bibelen sandelig også med et omfattende register ift. centrale trosartikler, en ordbog og et bibelhistorisk afsnit.

Det mest geniale ved stikordsregisteret, er de omfattende referencer til især Det Gamle Testamente. Det illustrerer altså hvor jødisk den katolske trospraksis er, og i hvor høj grad at alt som er åbenbaret i Det Gamle Testamente, ligeledes er åbenbaret i Det Nye, og omvendt. Den nuværende Pave kunne måske trænge til at skimme et par af disse sider. Forneden: Som om det ikke er nok, så forlænges registeret af en særdeles glimrende og velillustreret ordbog, samt med kort over fx de forskellige tempelperioder. Det er meget centralt at forstå den jødiske offerkult, og især de forskellige eksilperioder i jødedommen, fordi katolsk tro på mange måder genlever disse vilkår. Denne ordbog er god til at forklare disse perioder, og særligt for børn som er i firmelsesalderen. Det bliver ikke bedre.


Foroven: Bemærk illustrationen med ypperstepræsten. Kunne det ikke meget vel have lignet en katolsk biskop i færd med at tilryge offergaverne? Jovist. Forneden: O'Reillys utroligt poetiske, og på den måde smukke og guddommeligt værdige indføring til katolsk bibelhistorie. Han udlægger hele Bibelens historiske ophav, men på en generøs og værdig måde, som er alt andet end kedelig. Og ja, selvfølgelig har Moses skrevet mosebøgerne(!). Der findes desuden også en bibelhistorisk tidslinje, som går helt tilbage til verdens skabelse og syndefaldet. Afhængigt af hvor længe Adam og Eva har levet, siger traditionen altså at menneskehedens historie er mellem 6.-8.000 år gammel.

Forneden: Historien om 1. Mosebog (Genesis, "Skabelsen").

Kan man forestille sig noget bedre værktøj til at opdrage sine børn i den katolske tro? Der er hæftet en sidesnor, og hæftningen i ryggen virker temmelig solid. Det er ekstremt tynde sider, som virker meget skrøbelige, og derfor bør man opbevare bibelen uden for børns rækkevidde. Der kan ikke tegnes på siderne, og man fornemmer gennemsigtigheden på dette nærbillede.


For og imod - inden man køber

Først og fremmest er bibelen på klassisk engelsk, og er man ikke komfortabel med at læse engelsk på et til tider komplekst niveau, så vil bibelen muligvis skabe en vis frustration. Derudover er den upraktisk. Siderne er tynde, bibelen er tung, så den egner sig bedst til hjemmelæsning eller på steder med god siddeplads. Hvis man vil læse uddrag af Haydocks kommentarer, kan de findes online på fx Catenabible. Koster den mere end en almindelig bibel? Ja, selvfølgelig gør den det. Kvalitet koster penge. Men det er en bibel der vil skabe åndelig og trosmæssig glæde i generationer, så se det som en investering du hurtigt har tjent ind, efter du har opsagt dine streamingabonnementer. Min hustru har ca. 10 bibeler, som hun har købt i tidens løb. Efter en rum tid blev hun så glad for at læse i min Haydock-bibel, at hun købte sin egen. Jeg ser hende aldrig læse i andet, så nu har vi to. Den kan købes to steder, hos hhv. Loreto Publications og hos Angelus Press. Sidstnævnte har den billigst til ca. 100 dollar, men har den ofte udsolgt. Loreto Publications tager 25 dollar mere, og man havner inkl. moms på en salgspris på ca. 1.400 - 1.600 kr. inkl. forsendelse.60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page