top of page

Pave Frans elsker SSPX


Der findes ingen pave der har gjort mere for SSPX, end Pave Frans. Nogen vil nok mene at kalde det en stramning, ligefrem at påstå at Pave Frans elsker SSPX - men når man dykker ned i de enkelte tilfælde, og holder dem op imod hvad øvrige paver har gjort, så er det faktisk ikke helt ved siden af. Der er meget at takke Pave Frans for, og selvom han ofte udtaler sig meget kontroversielt, så er det værd at bemærke hvordan han har understøttet SSPX, i flere konkrete tilfælde. I langt højere grad, end fx Pave Johs. Paul II og Pave Benedikt XVI. Lad os prøve at se på nogle eksempler.

Fakulteter til at høre skriftemål

Fordi SSPX ikke juridisk er inkardineret i bispedømmer rundt om i verden, har de ikke grundlag i kirkeretten til at meddele sakramenterne, eller det vil sige - indtil Pave Frans tillod dem at høre skriftemål, i 2016. Ifm. "Barmhjertighedens år" tillod han SSPX-præster at høre skriftemål, og ved festårets udgang forlængede han denne tilladelse på ubestemt tid. Årsagen til at præsterne i SSPX ikke af Rom har tilladelse til at distribuere sakramenterne, er at de ikke er en del af Kirkens normale juridiske struktur. De er stadig i kommunion med Rom, men er ikke inkardinerede i Kirkens juridiske struktur. Eller det vil sige, det er de så alligevel - for fx Biskop Fellay har virket som dommer ifm. en kirkeretssag mod en SSPX-præst, så man kan roligt sige at situationen er "irregulær", som Kirken selv siger.


Juridisk godkendelse af ægtevielser (og brudemesser)

I 2017 tillod Pave Frans atter at SSPX lovligt kunne fejre ægtevielser og hertilhørende brudemesser i normale katolske kirker. Det betyder altså, at SSPX-præster nu, med en biskops tilladelse vel at mærke, kan vie ægtefolk i Kirkens normale juridiske struktur. Det blev gjort som en del af endnu et forsøg på at forsone Rom med SSPX, men selvfølgelig uden held. Det rent centrale ved dette eksempel og ovenstående er, at enhver snak om manglende kommunion må ophøre. Hvis Paven på positiv vis kan tildele fakulteter til præster, må det for det første betyder at de er i kommunion med Rom, men sekundært også at de anerkender den autoritet som Paven er et udtryk for, i første omgang. Paven kan ikke give fakulteter til nogen som ikke er i kommunion med ham, fordi det ikke bare strider imod kirkeretten, men også guddommelig lov. At være i kommunion betyder helt praktisk, at man er i forening med JESUS KRISTUS og Hans legeme på jorden, og det at være i kommunion er noget som kommer til udtryk i eukaristien, hvorved sjælen forsones med HERREN.


Tildeler ekstra biskop til SSPX

Men som om det ikke var nok, så tillod han sågar den tidl. biskop af Chur i Schweiz, Biskop Vitus Huonder, at trække sig tilbage og opholde sig hos SSPX i Schweiz, i sine sidste år. Han er samtidig aktiv i SSPX, og har for få dage siden konsekreret en kirke i Oberriet. Han er værd at lytte til, dels fordi han også selv forklarer SSPX' tydelige relevans i dag, men også at Pave Frans over for ham har tydeliggjort at SSPX ikke er skismatiske. Forneden kan man se en video med biskop Vitus Huonder, hvor han i en række interviews fortæller om "Det Store Sår" som Kirken bærer i vores tid.
47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page