top of page

(Kun lidt) agurketid, for nu

Nu og på kort sigt

Man skulle tro at sommermånederne gik stille for sig, men der er rigeligt tryk på kedlerne både hos os, og ude i verden. Det har været småt med indlæg på det seneste, men storken landede for 3. gang, og det handler om at løbe den lille godt i gang. Hun blev født torsdag morgen, og vi havde lejlighed til at lade hende døbe hurtigt. Begge mine døtre er født ved solopgang, og da solen er sat til tegn og undere, kan det kun være Guds budskab til os, at Han elsker os. Blandt så mange andre tegn, for alt hvad vi modtager er nåde, og jo flere nådegaver man får, jo mere går det op for én at man ikke kan takke Gud nok. Heldigvis kender Han vores inderste.

Der er flere årsager til at lade sine børn døbe hurtigt. Det første må være at sikre at de får lov at se Gud, skulle de miste livet indenfor den nærmeste tid. Vi lever i en tid med lav børne - og voksendødelighed, men hine tider var ikke så milde som i dag. Ergo fik jeg lov at "kirke" min hustru efter det gamle ritual, i taknemmelighed for hendes velbefindende ovenpå en smuk og hurtig fødsel. Den anden motivation for at lade sit barn døbe hurtigt, er at sikre at det indlemmes i Herrens legeme, og dermed sikre at Fristeren ikke får tag i det. Ganske vist kan han intet uden at Herren tillader det, men der er ingen grund til at løbe for mange risici, i en tid hvor verden helt og holdent ikke elsker Kristus, og i bedste fald er indifferent over for Ham - vel næsten endnu værre. Tiderne i betragtning, er det relevant at gøre en kort status på bloggen og hvad den skal indeholde fremover. Summaen er næsten komplet, og jeg mangler at tage mig selv i nakken og færdiggøre afsnittet om de supplerende dele, men ellers er hele Summaen til rådighed på hvad der vel svarer til dansk. Overordnet set er bloggen velbesøgt - jeg kan spore datatrafikken, og ud fra IP-lokationer at dømme, kan jeg se at alle byer med katolske menigheder har besøgt sitet mindst én gang, især da vi fejrede messe i Vissing Kirke, hvor "happeningen" (for nu at bruge et boomer-sprog) tiltrak ikke mindre end 600 besøgende. Jojo, Traditionen er i høj kurs, på godt og på ondt. Jeg kan også læse at der ikke er så få henvisninger fra bispedømmets mailserver, så der bliver skam læst med i det ganske land. Motivationen har nu aldrig været "skala" i første omgang, men at bygge et niche-site som interesserer de få. Reelt fordi jeg ønskede at bygge noget som ikke findes i forvejen, og noget som jeg selv ville læse hvis andre skulle lave det. Der er for mange ligegyldige og overfladiske katolske nyhedssites i Danmark, men ingen med dén kant og seriøsitet som her. Verden har ikke brug for kompromiser, den har brug for Sandhed. Og det er dét der omdrejningspunktet her.August og frem mod årsskiftet

Projekterne for efteråret og mod A.D. 2025 må være at skifte spor en smule. Jeg kommer til at dykke mere ned i de pavelige encyklika, bl.a. Pave Leo XIII, Pave Pius XII, Pave Pius XI og måske om koncilet i Trento. Men jeg er blevet mere og mere nysgerrig efter at lære de apostolske fædre bedre at kende, og lige p.t. er jeg meget forelsket i bl.a. Hl. Barnabas og Hl. Irenæus. Jeg har besluttet mig for at lave et indlæg om Hl. Barnabas, fordi han har meget at sige om Kirkens apostolicitet, og især det spirituelle liv og relationen til Kristus. Han fremgår flere steder i de paulinske breve og i ApG, bl.a. ApG 4,36, Gal 2, 1-10, 1 Kor 9, 6, Kol 4, 10, Gal 2,13, ApG 12.25, ApG 11, 25-26 - de omtaler alle Hl. Barnabas. Hans epistel er ikke optaget i Canon, men er stadig gribende læsning. Kirkefædrene er generelt fantastisk læsning, og jo mere man læser dem, jo mere går det op for én at den lutherske udgave af kristendom naturligvis er forkert. Der kommer en interessant debatrunde i august måned, som jeg glæder mig til at deltage i. Her vil omdrejningspunktet naturligvis være Gud, sjælen og retfærdiggørelse. Det er lidt den evige diskussion, men efter denne, så vil jeg fordybe mig mere i fx Hl. Basilius og hans treenighedslære, herunder de øvrige østlige systematikere. De præ-nikænske fædre var systematikere, så det skal vi også være.Hvad SSPX angår, så sker der en mindre organisationsændring som træder i kraft medio august. Det skandinaviske område bliver underlagt det polske distrikt, og samtidig vil en dansk SSPX-præst få en mere fremtrædende rolle i Skandinavien. Det betyder også at vi - forhåbentlig fra årsskiftet og frem - kan forvente større aktivitet i Danmark fra SSPX' side, og det er en stor glæde. Må man anbefale forbønner for hellige præster og til Hl. Pius X, at han må bede for os. Det bliver især interessant at se hvad der sker fra næste uge, hvorvidt den gamle messeform helt forbydes, og hvorledes det skal gå i spænd med det såkaldte arbejdsdokument for synoden fra Helvede, til oktober. Man kan ikke kalde de ansvarlige for Kirkens forvirring, for andet end ødelæggere. De lader til at finde en glæde i at ødelægge, men vi skal bede for dem, og glæde os over denne tid. Vi er skabt til denne tid - Gud valgte at lade os føde ind i denne tid, og vi skal stole på Ham. Er man I Ham, og elsker man Ham, og er man Ham lydig, så har man intet at frygte. Frygt er irrationel. Gud sender os kun ting i vores liv, der får os tættere på Ham. Intet andet.

Salig den Mand, som ikke går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag, 2 men har Lyst til Herrens Lov, og som grunder på hans Lov både Dag og Nat. 3 Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke til. 4 De gudløse derimod er som Avner, Vinden bortvejrer. 5 Derfor består de gudløse ikke i Dommen og Syndere ej i retfærdiges Menighed. 6 Thi Herren kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af. - Salme 1.

Lovet være Vor Herre og Frelser JESUS KRISTUS, Alfa og Omega, begyndelsen og Enden, Herskeren over Alt og Alle.

138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page