top of page

Er SSPX i kommunion?

Updated: May 23Formålet er at tydeliggøre Kirkens egen position ift. SSPX, og hvorvidt SSPX er i kommunion eller ej. Årsagen er den, at der er så stor grad af forvirring om fundamentale trossandheder, at der er behov for kategoriske hegnspæle der kan hjælpe os i havn. Heldigvis har Kirken selv hjulpet os i spørgsmålet om hvorvidt SSPX er i kommunion, så vi behøver ikke gøre os de store mentale knæbøjninger.

Kommunion: Definition og formål

"Vantro er forsømmelighed over for den åbenbarede sandhed eller frivillig afvisning af at give sin tilslutning. Hæresi kaldes den hårdnakkede fornægtelse efter at have modtaget Dåben af en sandhed, som skal tros med guddommelig og katolsk tro, eller den hårdnakkede tvivl om en sådan sandhed. Apostasi kaldes den totale forkastelse af den kristne tro. Skisma kaldes afvisning af underkastelse under paven eller fællesskabet med de Ham undergivne medlemmer"- KKK 2089
"Kommunion, fordi det er ved dette sakramente, vi forenes med Kristus, som gør os delagtige i sit Legeme og sit Blod for at danne ét Legeme.[17] Man kalder endvidere Eukaristien for de hellige ting: ta hagia; sancta [18] – det er den primære betydning af de helliges samfund, som nævnes i den apostoliske trosbekendelse, – englenes brød, brød fra Himlen, udødelighedens lægemiddel,[19] vandringsbrød..." - KKK 1331
"Thi ligesom vi have mange Lemmer på eet Legeme, men Lemmerne ikke alle have den samme Gerning, 5 således ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer." - Rom. 12,4-5.
"Vor Herre Jesus Kristus frikende dig. Og med myndighed fra ham løser jeg dig af ethvert band og interdikt, så vidt jeg kan, og du har det behov. Dernæst løser jeg dig fra dine synder i Faderens og Sønnens + og Helligåndens navn. Amen." - Det traditionelle skriftemål
Cardinal Edward Cassidy President of the Pontifical Council for Christian Unity Protocol number 2336/94; May 3, 1994 "…Regarding your inquiry, I would point out at once that the Directory on Ecumenism is not concerned with the Society of St. Pius X. The situation of the members of this Society is an internal matter of the Catholic Church. The Society is not another Church or Ecclesial Community in the meaning used in the Directory.Of course the Mass and Sacraments administered by priests of the Society are valid. The bishops are validly—but not lawfully—ordained..."


SSPX: Nødsituation med belæg i kirkeretten og traditionen

Formålet er at frelse sjæle.

Can. 1752 "In cases of transfer the prescripts of can. 1747 are to be applied, canonical equity is to be observed, and the salvation of souls, which must always be the supreme law in the Church, is to be kept before one’s eyes"
Can. 383 §1. "In exercising the function of a pastor, a diocesan bishop is to show himself concerned for all the Christian faithful entrusted to his care, of whatever age, condition, or nationality they are, whether living in the territory or staying there temporarily; he is also to extend an apostolic spirit to those who are not able to make sufficient use of ordinary pastoral care because of the condition of their life and to those who no longer practice their religion."

Men hvad med lydigheden? Får jeg ikke skældud?

Givet, det kræver en vis mængde overskud at blive opfattet som "træls" af andre mennesker, især af mennesker med myndighed indenfor Kirken. De fleste mennesker foretrækker at leve efter ordsproget "stille og godt", og det kan man også godt, selvom man er glad for SSPX. For det første må vi forstå lydighedsbegrebet i en teologisk kontekst. Al autoritet kommer fra Kristus, og fremelsker kleresiet noget som er i modstrid med Kristi vilje og budskab, så skal vi forkaste det. Kleresiets autoritet er betinget af Kristi autoritet, fordi den kommer fra Ham. Det stiller store krav til de troende i disse tider, og et godt råd er at kunne de fundamentale trosartikler i de første 20 sider af dit håndmissale. Derudover, at man gør sig bekendt med Den Hellige Skrift, og de vigtigste apostolske fædre. Har man overskud, så bør man lade sig indføre i fundamental sakramental systematik. Det er svært at være katolik i dag. Men vores tro er ikke vores fortjeneste, men en nådegave fra Gud. Som alting er. Derudover, og vigtigst af alt - bed for kleresiet, for biskoppen og for præsterne.

"Eller hvilket Menneske er der iblandt eder, som, når hans Søn beder ham om Brød, vil give ham en Sten? 10 Eller når han beder ham om en Fisk, mon han da vil give ham en Slange?" - Matt. 7, 9-10.
"Men vogter eder for de falske Profeter, som komme til eder i Fåreklæder, men indvortes ere glubende Ulve. 16 Af deres Frugter skulle I kende dem. Sanker man vel Vindruer af Torne eller Figener af Tidsler? 17 Således bærer hvert godt Træ gode Frugter, men det rådne Træ bærer slette Frugter. 18 Et godt Træ kan ikke bære slette Frugter, og et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter. 19 Hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugges og kastes i Ilden. 20 Altså skulle I kende dem af deres Frugter." - Matt. 7. 15-20.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page