top of page

Projekt: Hjemmealter
Hvis vi vil overleve den kulturelle atomvinter, er hjemmealtre vejen fremad. Jeg vil beskrive mit eget hjemmealterprojekt som tiden går, og målet er et fuldt funktionelt alter, med alt hvad der kræves for at fejre den hellige messe. Med tiden er det planen at invitere gode katolske præster forbi, og måske sågar være vært for SSPX-messer i Danmark. Vi får se. Den hellige messe er ægteskabet mellem Himlen og jorden, og jo flere messer der fejres i verden, jo mere nåde uddeles på jorden til Guds herlighed. Årsagen til at vi vil bygge vores eget alter, er at vi på den måde kan udvikle og dyrke den kultur som messen tilvejebringer - alt hvad der er katolsk, på ypperste vis til Guds herlighed og vores helliggørelse, således at vi ikke er afhængige af den konciliære kirkes forgodtbefindende, for ikke at sige periodiske vantro. Vil man i Himlen skal man leve troen, den skal gives videre til næste generation, og det er altså ikke nok blot at gå til messe en time om ugen, og ellers dyrke sine ordinære dårlige vaner resten af tiden. Den katolske tro skal indpodes, forædles, dyrkes og udleves som det første, største og vigtigste i livet - ikke som noget ugentligt og ordinært, men som noget der betyder forskellen på liv og død. Alt i hjemmet skal pege på Gud, og alteret er det mest centrale i hjemmet, det er livsnerven for den Sandhed vi lever. Vi har lige skiftet adresse, og derfor er første mål at få kapellet klargjort, belagt med tæppe, og dernæst bygget fundamentet for alteret. Det peger på en form for kommode med topplade, så vi kan skære ud til alterstenen. Traditionelt er det en regel at der er et relikvie fra én eller flere helgener til stede på alteret, så messen kan fejres. Vi starter altså med at finde en række relikvier der er passende for kapellet. Det er hele forudsætningen for messens fejring, at de hellige i Himlen beder for os under messen, og vi tror på at de rent faktisk er nær os når messen fejres.

Eksempler på hjemmealtre

Eksempler på hjemmealtre


Fra den traditionelle liturgi:

Deinde, aliquantulum inclinatus in medio Altaris, junctis manibus super eo, dicit:

Súscipe, sancta Trínitas, hanc oblatiónem, quam tibi offérimus ob memóriam passiónis, resurrectiónis, et ascensiónis Jesu Christi, Dómini nostri: et in honórem beátæ Maríæ semper Vírginis, et beáti Joannis Baptistæ, et sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, et istórum et ómnium Sanctórum: ut illis profíciat ad honórem, nobis autem ad salútem: et illi pro nobis intercédere dignéntur in cælis, quorum memóriam ágimus in terris. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

Bowing down before the middle of the alter, the priest, with joined hands, says:

Receive, O holy Trinity, this oblation which we make to Thee, in memory of the Passion, Resurrection and Ascension of our Lord Jesus Christ, and in honor of Blessed Mary, ever Virgin, blessed John the Baptist, the holy Apostles Peter and Paul, and of all the Saints, that it may avail unto their honor and our salvation, and may they vouchsafe to intercede for us in heaven, whose memory we celebrate on earth. Through the same Christ our Lord. Amen.

Tænk at have et relikvie fra Hellige Pius X, Hellige Theresa af Lisieux, Hellige Padre Pio, Hellige Birgitta af Vadstena, Hellige Maximillian Kolbe? At kunne have dem i sit nærvær dagligt - hvilken lykke for sjælen. Hvad mere kan man ønske sig?


39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page