top of page

Miraklet i Garabandal


En af pigerne svæver 10 cm. over jorden


Udover miraklet i Fátimá, er miraklerne i Garabandal i Spanien, nok vor tids mest mystiske, alarmerende og skelsættende mirakel i moderne tid. Miraklerne fandt sted i perioden 1962 - 1965, sammenfaldende med perioden under Det 2. Vatikankoncil. Fire unge piger oplevede et besøg af ærkeenglen Michael, som fortalte dem hvornår Vor Frue af Karmel ville åbenbare sig for dem. Over en årrække oplevede de ca. 3.000 mirakler, herunder dialoger med Vor Frue, ekstaser, fysiske udfoldelser der brød de naturlige love (herunder hastigt løb, baglæns gang, herunder op af skråninger), kommunion fra ærkeenglen Michael, og meget mere. Miraklerne blev overværet af mange tusinde mennesker, tusinder blev omvendt, herunder mange præster. Som i Fátimá, blev miraklerne modtaget med skepsis og afvisning fra de lokale kirkelige myndigheder, men biskoppen i Santander fik over tid held til at genåbne undersøgelseskommissionen. Kardinal Ratzinger, dengang præfekt for troslærekongregationen, afgjorde aldrig definitivt miraklernes gyldighed. Der er 3 centrale budskaber fra Vor Frue til menneskeheden, og 3 løfter om vor tid, som vil finde sted indenfor en meget kort årrække. Garabandal er et ekstremt mirakuløst tilfælde. Miraklerne er nøjagtigt dokumenteret, sågar på video (se eksemplerne forneden), og der er utallige øjenvidner. Enten er dette et dæmonisk snigløb, eller også er det her "the real deal".

Årsagen er menneskets synd

I budskabet er det tydeligt, at motivationen er menneskets syndige tilstand. Som i Fátimá, opfordres vi til bod, omvendelse og bøn. Men tidsånden er også årsagen - 1960ernes hyperoptimisme og modernisme kulminerer med miraklernes opståen i en lille landsbyflække i Spanien, hvor mennesker stadig bor som i middelalderen, uden praktiske og teknologiske fornødenheder, og hvor den katolske tro er en central del af ethvert livsmønster. Kirken i centrum, tidebønnerne sætter rammen for dagen, og alle beder den hellige rosenkrans. Ikke bare er Garabandal placeret ude midt i ingenting, det er også ekstremt vanskeligt at komme derud - det var det ihvertfald dengang, med grusveje beregnet til hestevogne. I regnvejr er terrænet ufremkommeligt.

Kompleksiteten og et nært forestående løfte

Kardinal Ratzinger har sagt, at budskabet i Fátimá og Akita er "essentielt de samme". Hvor Fatimas 3. hemmelighed formentlig aldrig er blevet afsløret, som den ellers var befalet skulle blive i 1960, så lover Akita ildkugler der vil regne fra himlen, og "biskop der går imod biskop, og kardinal imod kardinal - og de levende vil misunde de døde". Det er et helt kapitel for sig, men Garabandal viser os at Himlen aldrig svigter os, og at Gud er nådig nok til at hjælpe os til omvendelse. Hvis verden blev skabt 4004 år F.Kr., så kan dette måske være tegnet på et tusindårsrige hvor hele verden vil omvendes og blive kristen.

Se det

16 mm. film fra 1971 - den første dokumentarfilm om miraklerne i Garabandal. Grundig og langsom gengivelse af budskabet.


Længere dokumentar med interviews fra flere af de implicerede, herunder præster.

Og her, en helt ny dokumentarfilm med nye indsigter og interviews fra Garabandal - herunder adskillige videnskabsfolk.


Hvad vil Himlen fortælle os?

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page