top of page

Medjugorje: Fup og fidus


Der er en årsag til at Kirken skal godkende private åbenbaringer, og bare fordi at mange mennesker er tilhængere af et fænomen, er det heller ikke ensbetydende med at det er godt. Det er fx tilfældet ved de såkaldte Mariaåbenbaringer i Medjugorje i Bosnien-Hercegovina, som både er indhyllet i teologisk vranglære, ulydighed mod Kirkens kleresi, og direkte fupnumre for åben skærm. Medjugorje er et boomer-fænomen fra starten af 1990erne, men er aldrig nogensinde blevet formelt godkendt af Den Katolske Kirke. I modsætning til Fátimá og Garabandal, hvoraf det ene både har tydelig overnaturlig karakter, er godkendt - ja, sågar opmuntret af Kirken, og hvor Garabandal stadig venter afklaring (men også har ekstrem overnaturlig karakter) - så har Medjugorje ingen af delene. Det vil altså sige, udover tusinder af turister, konvertitter (til hvad, er spørgsmålet) og masser af "hype". Medjugorje er lidt Mariaåbenbaringernes svar på Camminoen. Den er fed at gå, hvis man har masser af tid og penge, men der er bare ikke så meget katolicisme over en gåtur, hvis den ikke kobles op på katolsk praksis og sandhed. I Medjugorje, kan der sågar være direkte dæmoni indblandet. Lad os se på nogle af problemerne med Medjugorje, så vi selv kan få syn for sagen.

Historien kort

De første såkaldte åbenbaringer, fandt sted mellem 24.-26. juni 1981. Først to, og senere 6 børn (som nu er voksne), fra den bosniske by Medjugorje, ikke langt fra Mostar, påstod at have set et stærkt hvidt lys, og senere et syn af Jomfru Maria. De 6 børn var alle i teenageårene, og påstod gentagne gange at have set Jomfru Maria. Den dengang marxistiske stat afhørte børnene, undersøgte dem psykologisk, og fandt på det tidspunkt ikke noget grundlag for at kunne bevise at de talte usandt. Indledningsvis var den lokale biskop af Mostar, Pavlo Zanic, sympatisk over for børnenes budskab. D. 25. juli 1981, udtalte han at "... ingen har tvunget eller påvirket børnene på nogen måde. De er 6 normale børn, de lyver ikke, og taler fra hjertet. Det er svært at sige hvad der er sandt eller ej, men de lyver ikke." Senerehen viste det sig så, at biskop Zanic pludselig og meget kort, vendte fuldstændigt på en tallerken, og blev meget hurtigt én af de største kritikere af Medjugorje-åbenbaringerne. Faktum er - stadigvæk den dag i dag, at

 1. Den lokale biskop har aldrig nogensinde godkendt nogen af åbenbaringerne i Medjugorje

 2. Udbredelsen af de såkaldte åbenbaringer, blev gennemført før nogen kirkelig kommission kunne træffe nogen formel afgørelse (man omgår Kirkens formelle hierarki)

 3. Kirkens troslærekongregation i Rom har aldrig godkendt Medjugorje

"Uden videre, forlanger jeg at du (fader Tomislav, en lokal præst, red.) fjerner disse "synske" fra offentligheden, og bringer deres åbenbaringer til ende. De har haft "syn" i Mostar, og i Sarajevo, Visoko og Dubrovnik. De kan fra nu af have dem i deres egne hjem. Om 10 dage skal statuen af Jomfru Maria foran hovedalteret diskret fjernes, og erstattes af den gamle. Du skal ophøre med at omtale åbenbaringerne, og også ophøre med at publicere meddelelser. De hengivenhedsmæssige aktiviteter som er vokset ud af "åbenbaringerne" skal bringes til ophør, det samme gælder salg af souvenirs og tryksager som fremelsker åbenbaringerne. De troende kan gå til skriftemål og til messe. Jeg tillader ikke andre præster, især fader Zovko, Vlasic og Rupcic at fejre messe for de troende"(!). - Biskop Zanic, biskop af Mostar.

Så langt, så godt. Men hvad nu, hvis biskoppen bare tog fejl? Der må vel være en årsag til, at tusinder af pilgrimme tager til Medjugorje hvert år? Kender man ikke træet på dets frugt? Jo, og nej. Bare fordi mange deltager på Roskildefestivalen, betyder det heller ikke at det som sådan er godt for sjælen. Lad os se på noget af det teologiske indhold (eller rettere, vranglære) som har været udbredt ifm. Medjugorje.

Vranglære og ulydighed

En god rettesnor for private åbenbaringers ægthed, er at de guddommelige og sande åbenbaringer altid er i tråd med den himmelske guddoms majestæt, ophøjethed og sandhed, især i teologiske spørgsmål. Diaboliske indvirkninger, vil altid søge at reducere eller latterliggøre det guddommelige, eller de guddommelige autoriteter vi kender til. Citater: "Mirjana (en seer) bad Vor Frue om at efterlade os et tegn, og pludselig drejede Mirjanas urskive på hendes armbåndsur " "En af seerne sagde, at Jomfru Maria havde forladt dem, fordi folk trådte på hendes slør" "En aften, ifm. med én af åbenbaringerne, kunne de tilstedeværende stille sig i kø for at røre sløret, hænder, hoved og kjole på Jomfru Maria. Til sidst, så Jomfru Maria helt beskidt ud, og fuld af pletter" (Bog af fader Yanko Bubalo, 1981, s. 22-25). "Jakob spurgte Jomfruen hvorvidt Zagreb ville vinde den lokale fodboldkamp" (Bubalo, 1981) "En dag, da Mirjana ventede på Jomfruen, så hun et lys, og ud af lyset kom Djævelen, forklædt som Jomfru Maria, men hun havde et mørkt, skrækkeligt ansigt. Efter noget tid kom Jomfruen og sagde: "Det må du undskylde..." (Bubalo, 1981) Er det virkelig Jomfru Maria der optræder i Medjugorje? Andre citater fra "Vor Frue af Medjugorje":

 • "Jeg spurgte forleden Vor Frue om hvor mange sjæle der er forbandet, og hun siger at de fleste sjæle for tiden, bare kommer i Skærsilden." (I modsætning til hvad Vor Frue siger i Lourdes og Fatima)

 • "Jomfruen siger, at alle religioner er lige for Gud"

 • "Jesus foretrækker at du henvender dig direkte til ham, fremfor et bindeled"

 • "Gud vejleder alle trosretninger, som en konge vejleder sine undersåtter, gennem et medium af hans hjælpere"

 • "Alle religioner skal respekteres, og du skal bevare din egen for dig selv og for dine børn"

 • "I Gud er der ingen splittelser eller religioner, det er jer i verden som har skabt splittelserne"

 • "Det er jer som skaber splid her på jorden - muslimerne, de ortodokse, såvel som katolikkerne, er lige for min Søn og for mig, for I er alle mine børn".

 • "Sig til Biskop Zanic at jeg anmoder om hans omgående omvendelse til disse hændelser i Medjugorje, og at jeg sender ham min sidste advarsel. Hvis han ikke omvendes, så vil min straf, og den af min søn, komme over ham" (direkte ulydighed over for kleresiet, i modsætning til Garabandal)

 • To Franciskanske præster blev fjernet fra deres orden, og blev suspenderet af biskoppen, hvoraf én senere blev far til et barn sammen med en nonne. De blev forbudt at fejre messer og høre skriftemål. Adspurgt om hvordan man forholdt sig hvis Paven havde afgjort sagen, svarede Vor Frue: "Paven kan sige hvad han vil, jeg fortæller det som det er" (kan også findes i Biskop Zanic's redegørelse her).


Forbud mod Medjugorje

De amerikanske biskopper fik sågar forbud mod at udbrede åbenbaringerne fra Medjugorje, af ingen ringere end ærkebiskop Carlo Maria Viganó (ja, ham!) - hvor han tydeligt skriver at

"Derfor følger det, at både troende og kleresi ikke tillades at deltage i møder, konferencer eller offentlige fejringer hvor troværdigheden og validiteten af disse åbenbaringer tages for pålydende"

Man bør også læse biskop Zanic' fulde brev her, hvor han redegør for forløbet i Medjugorje.

pavao_zanic_medjugorje_may1990
.pdf
Download PDF • 78KB

Én ting er de rent teologiske og kirkelige problemer med Medjugorje - noget andet er den rendyrkede svindel, som helt åbent optræder. Tag fx. det faktum, at "seerne" tilsyneladende kan styre hvornår "Vor Frue" skal dukke op. Og åbenbart på sådan en måde, at Jomfru Maria kan åbenbare sig på det som senerehen skal vise sig at blive et pilgrimssted i USA, og som generer en gedigen millionomsætning fra godtroende mennesker.

Nogle af de andre "seere" udlejer sågar deres millionvillaer til turister, eller plastrer offentlig strand til med cement.


Sømmet i kisten

Må næsten være den interne rapport fra Vatikanet, som blev lækket af en italiensk journalist i 2017. Den kaldes også for "Ruini-rapporten", efter navnet på den kardinal som har ledt den pontifikale kommission i Medjugorje-spørgsmålet. Dommen er klar: "Ingen mirakuløse hændelser har fundet sted i Medjugorje". Kommissionen bestod af kardinal Tomko, Puljc, Bozanic, Herranz og Angelo Amato, samt 9 eksperter, heraf fire teologer, en mariolog, en kirkeretsekspert, en psykolog og en repræsentant for troslærekongregationen. Konklusionen fra Ruini-rapporten har aldrig været offentliggjort som sådan, og den eneste årsag til at man ved at rapporten findes, skyldes at Pave Frans selv talte om dem i 2017, på vej fra Portugal. "Undersøgelsen viser at vi er nødt til at undersøge det her nærmere", sagde Pave Frans. "Men der er tvivl om åbenbaringerne.. jeg foretrækker Vor Frue som moder, vores moder, og ikke som afdelingsleder, som sender beskeder næsten dagligt..."

Vil man se et eksempel på hvordan seerne af og til har gebærdet sig, kan man se dette nedenstående og ret fantastiske klip. Det siger ligesom det hele, og så ved man da hvor man ikke skal på pilgrimsfærd næste gang. Til syvende og sidst har man kun sin egen fornuft at sætte sin lid til, men det er altså den vi skal bruge, når vi skal bedømme private åbenbaringer. Især i tilfælde som Medjugorje.


55 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Comments


Regin Benner
Regin Benner
Jun 29, 2023

Jo du har helt ret angående Medjugorge.

Kirken har også klart taget afstand...

Like
Christian Benedict
Christian Benedict
Jun 29, 2023
Replying to

Jeg synes blot det er vigtigt, at fordi man lægger relativ stor vægt i åbenbaringer som enten er godkendt af Kirken, eller afventer godkendelse (som fx vedr. Garabandal), at man ikke hopper på den vogn at alle åbenbaringer pr. definition er gode eller sågar sande. Medjugorje har så tydelige dæmoniske træk, at jeg vil sige at de er dybt skadelige for den kristnes trosliv. I hverken Fátimá eller Garabandal, er der noget som strider imod Kirkens lære. Det er ikke tilfældet i Medjugorje.

Like
bottom of page