top of page

Kom ind i kampen til Alle Helgen!


Det er én af de skønneste, men også vigtigste tider på året. 99% af alle Helgen er ikke nævnt i den liturgiske kalender, så hvis vi skal have hjælp af dem her på jorden, så skal vi bede for at de vil gå i forbøn for os. Med al den dæmoni der findes i verden i dag, så kan vi ikke overdrive væsentligheden af disse to centrale kirkefester. Der er en åndelig krig i gang i Himlen, og vi skal alle gøre vores tørn. Her er lidt om hvorfor festen er vigtig, og hvad vi bør gøre for at genvinde den rigtige form på denne kirkeårets afslutning. Den moderne tid hylder festen "Halloween" som en forherligelse af dødsriget, og de fortabte sjæle som hverken har fundet vej til skærsilden eller nyder Guds salige skuen i Himlen. Det er en forkastelig dyrkelse, og katolikker har al mulig grund til at gribe Alle Helgens Fest og Alle Sjæles Fest (hhv. 1. og 2. november), som en årsag til at bekæmpe den jordliggørelse af vores højtid, som præger nutiden. Halloween er selvfølgelig også en amerikansk modedille, som vi har fået fra USA, ligesom alt muligt andet bras. Alle Helgens Fest fejres 1. november, og er festen for de i Himmerige som har triumferet, som har vundet Guds salige skuen og som stedse beder for os på jorden. Det er en glædens dag, hvor man også kan bede for de afdøde som er gået bort fra os, og som vi må tænke er i Skærsilden og forhåbentlig kan skue Gud. Måske har man nære familiemedlemmer som nyligt er gået bort, og det er oplagt at bede for deres hurtige udgang fra renselsen og forsoningen med Gud. Effekten er, at så snart de kommer i Himlen, kan de bede for os på jorden. Og så er vi inde i en rigtig, rigtig god spiral.


For sjælene i Skærsilden

For sjælene i skærsilden kan der opnås fuldt aflad, og dette er muligt hver eneste dag fra 1. til 8. november, hvis man besøger en kirkegård og fromt beder for deres frigivelse og renselse. Dette kan bedst gøres med Den Hellige Rosenkrans, men det er nok kun at udøve bønnen i tanken alene.

Alle Sjæles Dag - Fuldt aflad

Hvis man igen besøger en kirke eller et oratorie, og beder Credo og Pater Noster på from vis. Der er nogle krav herfor:


  1. Man skal være i en tilstand af nåde

  2. Man skal gennemføre bodens sakramente indenfor 20 dage

  3. Man skal modtage den hellige kommunion

  4. Bed for Pavens intentioner (1 Pater Noster, 1 Ave Maria, og andre passende bønner, er nok)

  5. Og man skal afholde sig fra synd (selv veniale, eller vanemæssige synder) - dvs. det er tilstrækkeligt at den kristne ønsker at elske Gud perfekt og forkaste synd

Derudover må det tilføjes, at et besøg på kirkegården i løbet af denne uge, under mørkefald, er en stærk oplevelse. Man skal huske på, at det ikke er at forstyrre gravfreden, men tværtimod er at gøre de afdøde en tjeneste. De jordiske rester kan ikke tale, men de er altså kun rester - de er ikke mennesker. Katolikker ejer Alle Helgens og Sjæles Fest. Når kirkeåret går på hæld, så er det en passende og perfekt afslutning på året, inden vi atter fejrer længslens, genfødelsens og livets komme i december.
Sl 139 (130): "Fra det dybe råber jeg til dig Herre, O Herre hør min Røst! Lad dine Ører lytte til min tryglende Røst! Tog du Vare, Herre, på Misgerninger, Herre, hvo kunde da bestå? Men hos dig er der Syndsforladelse, at du må frygtes. Jeg håber.på Herren, min Sjæl håber på hans Ord, på Herren bier min Sjæl mer end Vægter på Morgen, Vægter på Morgen. Israel, bi på Herren! Thi hos Herren er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod. Og han vil forløse Israel fra alle dets Misgerninger."


Alle Helgens Litani (Litaniae Sanctorum)

Kyrie, eleison (Kyrie, eleison.)

Christe, eleison (Christe, eleison.)

Kyrie, eleison (Kyrie, eleison.)


Christe, audi nos (Christe, audi nos.)

Christe, exaudi nos. (Christe, exaudi nos.)


Pater de caelis, Deus, (miserere nobis.)

Fili, Redemptor mundi, Deus, (miserere nobis.)

Spiritus Sancte, Deus, (miserere nobis.)

Sancta Trinitas, unus Deus, (miserere nobis.)Sancta Maria,

Sancta Dei Genetrix,

Sancta Virgo virginum,


Sancte Michael,

Sancte Gabriel,

Sancte Raphael,

Omnes sancti Angeli et Archangeli,

Omnes sancti beatorum Spirituum ordines,


Sancte Ioannes Baptista,

Sancte Ioseph,

Omnes sancti Patriarchae et Prophetae,


Sancte Petre,

Sancte Paule,

Sancte Andrea,

Sancte Iacobe,

Sancte Ioannes,

Sancte Thoma,

Sancte Iacobe,

Sancte Philippe,

Sancte Bartolomaee,

Sancte Matthaee,

Sancte Simon,

Sancte Thaddaee,

Sancte Matthia,

Sancte Barnaba,

Sancte Luca,

Sancte Marce,

Omnes sancti Apostoli et Evangelistae,

Omnes sancti discipuli Domini,


Omnes sancti Innocentes,

Sancte Stephane,

Sancte Laurenti,

Sancte Vincenti,

Sancti Fabiane et Sebastiane,

Sancti Iohannes et Paule,

Sancti Cosma et Damiane,

Sancti Gervasi et Protasi,

Omnes sancti martyres,


Sancte Sylvester,

Sancte Gregori,

Sancte Ambrosi,

Sancte Augustine,

Sancte Hieronyme,

Sancte Martine,

Sancte Nicolae,

Omnes sancti Pontifices et Confessores,

Omnes sancti Doctores,


Sancte Antoni,

Sancte Benedicte,

Sancte Bernarde,

Sancte Dominice,

Sancte Francisce,

Omnes sancti Sacerdotes et Levitae,

Omnes sancti Monachi et Eremitae,


Sancta Maria Magdalena,

Sancta Agatha,

Sancta Lucia,

Sancta Agnes,

Sancta Caecilia,

Sancta Catharina,

Sancta Anastasia,

Omnes sanctae Virgines et Viduae


Omnes Sancti et Sanctae Dei, (intercedite pro nobis.)

Propitius esto, (parce nos, Domine.)

Propitius esto, (exaudi nos, Domine.)Ab omni malo,

Ab omni peccato,

Ab ira tua,

A subitanea et improvisa morte,

Ab insidiis diaboli,

Ab ira et odio et omni mala voluntate,

A spiritu fornicationis,

A fulgure et tempestate,

A flagello terraemotus,

A peste, fame et bello,

A morte perpetua,

Per mysterium sanctae Incarnationis tuae,

Per adventum tuum,

Per nativitatem tuam,

Per baptismum et sanctum ieiunium tuum,

Per crucem et passionem tuam,

Per mortem et sepulturam tuam,

Per sanctam resurrectionem tuam,

Per admirabilem ascensionem tuam,

Per adventum Spiritus Sancti Paracliti,

In die iudicii,


Peccatores,

Ut nobis parcas,

Ut nobis indulgeas,

Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris,

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris,

Ut domum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris,

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris,

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris,

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris,

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris,

Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas,

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas,

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias,

Ut fructus terrae dare et conservare digneris,

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris,

Ut nos exaudire digneris,

Fili Dei,


Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, (parce nobis, Domine.)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, (exaudi nos, Domine.)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, (miserere nobis.)


Christe, (audi nos.)

Christe, (exaudi nos.)

Kyrie, eleison. (Kyrie, eleison.)

Christe, eleison. (Christe, eleison.)

Kyrie, eleison. (Kyrie, eleison.)


[Pater noster i stilhed] Et ne nos inducas in tentationem. (Sed libera nos a malo.)

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page