top of page

Vi er under angreb


(ovenstående billede er fra en amerikansk katolsk menighed) Gideon Lazar, en ung jødisk konvertit, blev i et interview spurgt til, hvorfor han dog lige valgte at konvertere til den katolske kirke, især i disse tider med pædofilianklager, faldende præstekald og mange andre skandaler. Han nævnte en lang række årsager, men én af de mere interessante handlede om at Kirken bliver angrebet, fordi den er sand. Det er pudsigt nok ikke den ortodokse, eller de protestantiske, eller anglikanske kirker, som i overvejende grad bliver udsat for en lang række samtidige angreb, både inde - og udefra. Årsagen? Djævelen angriber den sande Kirke, fordi den er sand. Tyven bryder ind i det hjem hvor værdierne er flest. Vi skal først og fremmest forstå disse angreb i et spirituelt lys. Siden Pave Leo XIII overhørte den famøse samtale mellem Gud og djævelen, så forfattede og befalede han Mikkelsbønnen bedt efter afslutningen af alle talte messer i Kirken. Den bøn er desuden fantastisk, både i sin oprindelige og kortere form. Vi må først og fremmest erkende, at vi er under åndeligt angreb. Vi har intet overblik over hvor mange dæmonbesatte der går rundt i samfundet i dag, men når videnskaben fuldstændigt udelukker at acceptere at mennesket først og fremmest er et åndeligt væsen, og at årsagen til mange af menneskets problemer er åndelige, så kan meget store dele af samfundene være besatte eller tillokkede af alskens form for dæmoni. Der er dårligt nogen naturlov som ikke overtrædes i disse år. Kampen i Kirken, udenfor Kirken, i samfundet og i verden, er åndelig. Den vindes ikke politisk, men ved at vi herliggør Gud, giver Ham pladsen i vores liv, lader Ham lede os, og forsvarer Hans Sandhed overalt og til alle tider. Vi skal forberede os på at blive martyrer. Forleden blev den katolske menighed i Randers udsat for hærværk, en Mariastatue blev væltet, og der blev udøvet hærværk mod en række andre ting i en tilstødende have til Kirken. Sådan en oplevelse er ubehagelig, men den kan også vendes til et positivt løfte, fordi Gud kalder os til kamp. Vi straffes, forfølges og pines, fordi vi skal helligøres og gøres perfekte. Det er altså et kærlighedens kors vi får, når vi oplever noget sådant. Dæmoner kan kun agere fordi de får lov til det af Gud, og Gud bruger dæmoner og onde ånder til at helliggøre os med. Derfor er besættelser og dæmoniske angreb i en vis forstand gode, fordi Gud viser os at Han elsker os, ønsker at vi vender hjem til Ham, og at vi lever som Han ønsker at vi skal leve. Der er meget der tyder på at hærværket i Randers er motiveret af dæmoni, bl.a. at Mariastatuen var ganske tung, og det krævede mange fysiske kræfter at vælte den ned fra piedestalen. For det andet, er Maj Marias måned, og næste måned er måneden for Jesu Hellige Hjerte. Djævelen både hader og frygter Vor Frue, at al afbildning af hende er en pinsel og en hån mod de faldne engle. Men et angreb på en substantiel form af Vor Frue, er også et angreb på konceptet og essensen af Vor Frue, fordi det som former Vor Frue og giver Hende eksistens, især åndeligt, også er en del af Hende. Derfor er det helligbrøde at ødelægge ikoner, krucifikser, hellige afbildninger m.v., og kan svare til at angribe substansen af det som afbildes. Herunder og i dette tilfælde også Vor Frue. Vor Frue er altså blevet angrebet. Hun er forsøgt vanæret, af mennesker, og potentielt onde ånder, som hader Hende. Der kan ikke være nogen anden forklaring (og slet ikke fuldskab, fordi fuldskab blot forstærker de følelser og den vilje folk i forvejen besidder). Hvad bør vi gøre, når vi oplever sådan noget?


Bøn, faste og almisse

"Ja, selvfølgelig - hvad ellers?" kan man nok tænke - men få får det gjort, og færre forstår hvorfor. For det første bør vi bede for de som har begået forbrydelsen. Vi må forstå deres handlinger som et symptom på, at de befinder sig i den mest alvorlige og værste åndelige tilstand man kan være i. De har brug for vores forbønner, og at Gud må forbarme sig over dem. At Vor Frue med sin mildhed må gå i forbøn for dem, og at de må erkende Gud og Sandheden, og blive en del af den hellige, katolske og apostolske tro. Vi skal bede for vores fjender, for hvis vi kun beder for dem som elsker os, hvilken løn har vi så? (Matt 5,46). De kan omvendes. De er skabt med en sjæl, en rationel vilje og en fornuft, og de kan også elske Gud hvis de vil. Gud elsker dem, og de kan omvendes til Ham hvis de vil. Alle sjæle, alle mennesker, er elsket af Gud. Vi skal bede for dem. Ville vi ikke ønske det samme, hvis vi var i samme uføre? Flere bør bede den hellige rosenkrans, dagligt. Hånden på hjertet: Får I bedt rosenkransen hver dag? Ja, det er svært, og ikke altid let med hverdagens praktiske strabadser. Hvor meget tid bruger du på tv? Har du mulighed for at gå i seng 15 minutter tidligere, og stå op 15 minutter før? Kan du bede rosenkransen i toget, i bilen, i bussen til og fra? Vor Frues måned er maj, og Hun befalede de kære børn i Fatima, at vi skulle bede rosenkransen dagligt. Der er utallige nådegaver forbundet med rosenkransen, og den er specifikt våbnet imod tilfælde som disse. Fordi Vor Frue ifølge traditionen er "nådens mediatrice", så svarer Hun til den kampkraft vi kan læse beskrevet i Det Gamle Testamente, da jøderne gik omkring Jerikos mure med Pagtens Ark 7 gange. Den Guds kraft mod ondskab og dæmoni, videresender Hun til os, på vegne og fra Gud. Fordi hendes ydmyghed og renhed er så kraftig, strålende og perfekt, så kontrasterer hun således det uperfekte. Hun får det til at falme, ved Hendes skønhed, ydmyghed og lydighed. Hun gav os rosenkransen, som det våben og nådesmiddel vi kan sejre ved - det har hjulpet tusinder af kristne gennem tiden, især ved slaget ved Lepanto. Hvis du i forvejen afstår fra kødspise fredag, så overvej at tage onsdagen med. Hvis du ikke afstår fra kød fredag, så begynd nu (og overvej evt. at afstå fra yderligere ting, søde sager, alkohol, andre nydelsesmidler du holder af). Hvorfor onsdag? Fordi det var den dag på ugen at Kristus blev forrådt af Judas. Når vi afstår fra de ting der behager os, så viser vi Gud at vi elsker Ham højere end os selv, vi helliggør kødet fordi det er faldet, og vi træner vores vilje og vores sjæl til at styre vores kødelighed. Djævelen hader og frygter kristne der faster. Dæmoner hader fromme familier, og de er bange for dem. Se denne lejlighed til at styrke den åndelige fæstning der er dig, forstærk porte og mure i familien, bed og fast. Det er samtidig naivt at tro, at dette er en enlig svale. Flere angreb vil komme til. Er der to mennesker med dæmoniske tilbøjeligheder, kan der også være 20, eller 200. Vi kan lige så godt erkende, at dette vil være normalt om 10 år. Politisk vil man formentlig være ligeglad. Dette er ikke en politisk kamp, men en åndelig kamp. Fordi alle institutioner i sidste ende får deres autoritet og vilje gennem enten Gud, eller det modsatte. Kampen er ikke kun lige begyndt, den har raset hele tiden. Måske har vi bare været alt for blinde, og alt for naive. Men ikke længere. Sancte Míchael Archángele,

defénde nos in próelio;

contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.

Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,

tuque, Prínceps milítiae caeléstis,

Sátanam aliósque spíritus malígnos,

qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,

divína virtúte, in inférnum detrúde.

Amen.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page