top of page

Store Bededag er ligegyldig

Updated: Jan 19, 2023


Der er næppe noget der kan få flere mennesker op af stolen, end når politikerne begynder at pille, rode og rage ved folks faste kalenderfridage, og her er Store Bededag naturligvis årsagen til den forhåndenværende palaver. Men lad det være sagt med det samme, Store Bededag er en fuldstændig ligegyldig bededag, en konstrueret politisk bededag som dårligt kan siges at have nogen egentlig nytte, og slet ikke bønsmæssigt, og jeg vil her kort forklare hvorfor. Politik hører ikke til her på bloggen, men fordi koblingen har liturgisk og spirituel karakter, så er det alligevel relevant at dele nogle strøtanker om hvorfor politikerne har lov til at afskaffe Store Bededag. For vær nu bare ærlig, du beder jo ikke mere Store Bededag, end du i forvejen gør de andre dage på året. Og de mennesker der påstår at de gør, er formentlig så forsvindende få, at Himlen nok har andre tanker om dem alligevel.

Oprindelsen

Når man på Wikipedia læser afsnittet "Early life and career", så ved man godt hvilke temaer der som regel dukker op. Men der er ingen grund til at gengive hvad Wikipedia selv skriver om Store Bededag, det kan man selv læse. Men der er al mulig grund til at genindføre de præ-reformatoriske bøns - og bodsdage, og velsigne afgrøder og ejendom ifm. faste - bods - og påsketid. Absolut. Det gjorde man i den katolske tid i Danmark, hvor Kirken og samfundslivet var kristocentrisk, og alt var syet sammen - sågar også den kirkelige kalender, som var omdrejningspunktet for samfundslivet. I England har man sågar beholdt mange af de taksigelsesskikke fra den katolske tid, fx "Clipping Service", hvor man takker Kirken for alle de dejlige fridage som Kirken giver. Det er vigtigt at holde fri. Arbejde er godt, men for meget arbejde er en synd. Restitution er en pligt, og restitution og åndelig genopbyggelse er afgørende for at vi kan give Gud det Han har krav på. Vores arbejde er et middel, men aldrig et mål. Clipping Service er en taksigelsesdans rundt om Kirken, hvor man danser rundt om Kirken, i tak for den frihed og glæde den giver. En utrolig god måde at markere, at Kirken giver mennesket plads til åndelig og fysisk udfoldelse, udover selve arbejdslivet. Men det er bare ikke det Store Bededag handler om. Store Bededag er en fup-bededag, som er et levn fra en tid hvor de danske konger havde det med at rode sig ud i alle mulige forfærdelige krige, og gerne ville markere at de havde magt over Kirken og livet. De danske efterreformatoriske konger, var som folk var flest - lidt nogle kluddermikler, og utroligt dårlige til at regere et land igennem trængslerne.

Det liturgiske år

Formålet med det liturgiske år, er at danne rammen om menneskelivets pilgrimsfærd på jorden. Fra fødsel, bod, helliggørelse, død og livsvækkelse, mission og hjemkomst til Gud. Det kan man læse om på de tidlige indlæg om Kirkens kalender, som er den rigtige kalender - ikke den sekulære og franske oplysningskalender vi døjer med i dag. Derfor er Store Bededag også fuldstændigt ligegyldig. Store Bededag passer ikke ind nogen steder. Den er i bogstaveligste forstand ikke særlig Stor, for den markerer ikke nogen begyndelse eller ende på noget, rent liturgisk. Den passer også utroligt dårligt ind i tiden efter Påske. Hvis den skulle ligge noget sted, burde den ligge fast i fastetiden, men der har vi jo allerede Lætare-søndag. Vi har også alle vores tamperdage, som også er gode bodsdage. Så Store Bededag passer ikke særlig godt ind, hvis den skal være stor. Så er det så det her med om det er en bededag. Ja, men alle dage på året er bededage. Ikke bare Store Bededag. Den største bededag på året, er vel nok Påskesøndag. Her skal den bare have fuld hammer. Du har fastet, slidt, slæbt og trukket dig i nakken gennem den stille uge. Du har formentlig ikke spist andet end kiks på Langfredag, og lørdag er du stadig træt - fordi man også gerne faster ekstra meget i hele Passionsugen, så er Påskesøndag en dag på året hvor man gerne synger, læser, beder, takker Gud for alle nådegaver på året, og ser frem imod mariafesterne i foråret. Og man glæder sig over de utallige traditionelle præstevielser på den tid. Men Store Bededag er bare ligegyldig i den henseende. Den passer bare ikke ind nogen steder. Den er en politisk konstruktion, som ikke understøtter vores pilgrimsfærd på jorden i særlig god grad. Folk er ligeglade med Store Bededag. Og med god grund.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page