top of page

SSPX: Sådan undgår du tvivlen!

Updated: Apr 30

Ærkebiskop Lefebvre som missionær


Fakta #1: De ønsker at du skal være i tvivl

Det er ikke let, og det har aldrig været let. Men lad os bare sige det én gang for alle, at mange tusinder troende katolikker er i tvivl om hvorvidt SSPX-præster nyder kommunion med Kirken, med Rom og med Kristi mystiske legeme, skyldes ene og alene én lang politisk smædekampagne, især drevet af de mere "konservative" kræfter i Kirken. Årsagen til at man er lykkedes så godt med det, er bl.a. indførelsen af et nyt gummibegreb i kølvandet på Det 2. Økumeniske Vatikankoncil, nemlig "delvis kommunion" og "fuld kommunion". Begrebet fremtræder i dokumenterne Unitatis Redintegratio og skal ses i kontekst til Kirkens meget nyopfundne appetit på at blive supergode venner med de kristne trossamfund, som ikke anerkender Pavestolen, Kirkens læreembede, Traditionen og meget andet. Det vil sige, nominelt kristne som reelt er skismatikere og/eller hæretikere. Man har så i årtier brugt samme gummibegreb når man omtaler relationen til SSPX, og det er her tingene bliver mudrede. Man siger nemlig, at SSPX ikke er i "fuld kommunion" med Rom, fordi de savner den juridiske forankring i Kirkens juridiske system. Men det har absolut intet med det traditionelle kommunionsbegreb at gøre - og det ved de også godt. De ønsker bare at give indtrykket af, at "juridisk kommunion", eller "delvis kommunion", er en legitim og formel måde at omtale relationen til SSPX på. På den måde kan de give indtrykket af, at SSPX ikke er normale katolske præster, ikke er "nogen man vil elskes af", ikke er "rene i filten" og meget andet. Det er med andre ord, en form for politisk newspeak. Én af de kardinaler som mestrer dette til fingerspidserne, er fx Kardinal Raymond Burke. En ellers ivrig fortaler for den traditionelle messe, men desværre ikke for SSPX. Hans motiver desuagtet, så er der et godt eksempel forneden, hvor han direkte påstår at SSPX er i skisma. Lyt selv, og læg mærke til hvordan han helt konkret og alene omtaler dels det faktum at SSPX ikke er en del af Kirkens juridiske struktur, og at de fire biskopper i SSPX blev ekskommunikeret i 1988, for senere at få kendt ekskommunikationen ugyldig i 2007. Hvis de kan så tvivl om SSPX' formelle relation og position i Kirken, kan de reducere de troendes motivation til at associere sig med dem. Det er smart tænkt, men desværre hverken særlig sympatisk eller særlig korrekt. Lad os se mere på, hvad der ligger bag.


Fakta: #2: Lidt eller meget gravid, lidt eller meget på vej i Helvede

For sagen er jo den, at hvis SSPX-præster ikke er i kommunion med Rom, så er det nemlig det samme som at sige at de allesammen ryger lige lukt i Helvede. Og det kunne kardinalerne i Vatikanstaten jo bare udmelde klart og kontant, hvis de ellers havde sandheden på deres side. Men Kardinal Burke, såvel som mange andre kardinaler og biskopper, ved udmærket godt at SSPX er i kommunion - de siger det bare ikke, for de vil ikke konfronteres med det faktum at SSPX-præster naturligvis er gode, fromme og gudsfrygtige mennesker som flest, og at vi ikke kan sige at de kommer i Helvede, mere end hvad vi kan sige om så mange andre. Lad os se på Pave Johannes Paul IIs definition på kommunion i Kirkens Katekismus fra 1992:

"Vantro er forsømmelighed over for den åbenbarede sandhed eller frivillig afvisning af at give sin tilslutning. Hæresi kaldes den hårdnakkede fornægtelse efter at have modtaget Dåben af en sandhed, som skal tros med guddommelig og katolsk tro, eller den hårdnakkede tvivl om en sådan sandhed. Apostasi kaldes den totale forkastelse af den kristne tro. Skisma kaldes afvisning af underkastelse under paven eller fællesskabet med de Ham undergivne medlemmer.[7] [162; 817]" (KKK 2089)

Forsømmer SSPX den åbenbarede Sandhed, eller afviser de at tilslutte sig den? Nej. Fornægter SSPX de sandheder som skal tros med guddommelig og katolsk tro, eller sår de tvivl herom? Nej. Forkaster SSPX den kristne tro? Nej. Afviser SSPX pavestolen, eller fælleskabet med de af Ham undergivne medlemmer? Nej.

Det ved præster og biskopper i den konciliære Kirke naturligvis godt - og det er derfor at de ofte svarer ret meget med "uld i mund", når adspurgt herom. Lad os se engang: “… Regarding your inquiry (March 25, 1994) I would point out at once that the Directory on Ecumenism is not concerned with the Society of St. Pius X. The situation of the members of this Society is an internal matter of the Catholic Church. The Society is not another Church or Ecclesial Community in the meaning used in the Directory. Of course the Mass and Sacraments administered by the priests of the Society are valid. The Bishops are validly, but not lawfully, consecrated…. I hope this answers your letter satisfactorily.” - Kardinal Cassidy, President of the Pontifical Council for Christian unity Sort på hvidt. De er en del af Kirken. Enten er man i kommunion, eller også er man ikke. Enten kommer man i Helvede, eller også gør man ikke. Man kan ikke være lidt gravid, eller meget gravid, lige så lidt som man kan være lidt i kommunion eller meget i kommunion. Man kan heller ikke komme lidt i Helvede, eller meget i Helvede. Igen er vi tilbage til, at Kirkens politiske newspeak har forledt mange til at tro, at der er forskellige "frelsesgear" at køre i.

Fakta #3: En tese om skriftemålets gyldighed hos SSPX

Pave Frans gav for år tilbage SSPX-præster juridiske fakulteter til at høre skriftemål, og foretage ægtevielser. Og det er jo dejligt, for så beviser Pave Frans med syvtommersøm at SSPX-præster ikke bare er i kommunion, men saftsusemig heller ikke er suspenderede. Lad os lege med en lille tanke engang: Hvis en SSPX-præst, eller en SSPX-lægmand går til skriftemål hos en SSPX-præst, er vedkommende herefter så i en tilstand af nåde, eller ej? Har vedkommende fået løst sit interdikt eller ej? Hvis SSPX-præster af Paven har fået lov til at høre skriftemål, hvordan kan man så være i skisma efter sit skriftemål? Hvordan kan man da være "lidt i kommunion", eller "delvist i nåde" efter at have bekendt sine synder til en SSPX-præst? Svaret er, at det kan man ikke. Man er nemlig i kommunion. De vil bare ikke sige det højt.


Fakta #4: Hvad Kirken før har sagt

Kan man læse mange steder her, men der er naturligvis en lang række lægfolk som har skrevet til Vatikanet og spurgt om dette og hint vedr. SSPX. Dem kan man passende læse her (et stykke nede i indlægget).

Supplerende kan man sige, at det er en relativt ny ting at Paven skulle godkende biskoppelige konsekrationer - det skete fx ikke i middelalderen, hvor biskopper blev udvalgt og konsekreret lokalt. At Rom "Skulle ind over" er en ting som opstod i 1700-tallet.


Opsummering

Det er på tide at begrave hele problemet med SSPX, og al snakken herom. Det springende punkt i spørgsmålet om SSPX er, hvorvidt man mener der er en krise i Kirken eller ej. Hvis man ikke mener at der er en krise i Kirken, vil man i bedste fald mene at SSPX er unødvendige, i værste fald skadelige. Hvis man mener at der er en krise i Kirken, så er man ikke længere i tvivl. Tak Gud, for SSPX.


60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page