top of page

SSPX: Nye biskopper på vej
Grænserne bliver tegnet markant mere op i disse år og måneder, og en form for trosmæssig koagulering er tydeligt under opsejling. Kirken har aldrig været i nogen større krise end den er i i dag - det er et konstatérbart faktum. Kun Gud ved hvem der er i folden, men én ting er sikkert og det er at den Kirke som eksisterede før det 2. Økumeniske Vatikankoncil, var en signifikant anden end den katolske kirke der eksisterer i dag. Det gælder på græsrodsniveau, men i høj grad også i Rom, som har en eksplicit modernistisk og relativistisk agenda ift. resten af verden. Det er ud fra en kirkehistorisk betragtning fuldkommen uhørt, og aldrig før set i Kirkens historie. SSPX opstod som en reaktion på den krise der opstod i kølvandet på koncilet, og Ærkebiskop Lefebvre så hvorledes Kirkens kultur og apostoliske lære forvitrede nærmest over natten. Da Æbp. Lefebvre konsekrerede 4 biskopper i 1988, blev han ekskommunikeret automatisk, en ekskommunikation som senere blev løftet fordi den blev kendt ugyldig ifølge kirkeretten. Alle med øjne og ører, som ønsker at udleve den katolske tro, og som elsker Gud, kan se at Kirken befinder sig i en ekstremt dyb krise, og at vi befinder os i en nødsituation. Derfor er det interessant at Anthony Stine, manden bag den katolske nyhedskanal "Return to Tradition", nu fortæller at hans pålidelige kilder tæt på SSPX fortæller at de forbereder at konsekrere nye biskopper til SSPX. Han omtaler 2 scenarier:

  1. At SSPX har en liste med mulige bispekandidater, som evalueres af Pave Frans, hvorefter han (Paven) udvælger en biskop som tildeles SSPX og konsekreres. Det vil levetidsforlænge SSPX i ca. 30 år - for lad os nu bare sige det mildt, SSPX' aldrende biskopper har ikke mange år på bagen. Og selv den "nye" biskop, Vitus Huonder, som bor hos SSPX i Schweiz, er heller ikke ligefrem nogen vårhare. Funktionelt har SSPX kun 2 aktive biskopper, så problemet er præsent. Skal traditionen overleve, så skal der nyt blod til.

  2. Det andet scenarie er nærmest en gentagelse af Ecône-scenariet, hvor SSPX konsekrerer biskopper jf. kirkerettens nødværgeret, fordi der er et behov hos lægfolket, og fordi sjælenes frelse er i fare. Det betyder også at de måske konsekrerer 4 biskopper igen, hvis ikke flere, og dermed cementerer den vækst som de nyder godt af i denne tid. Pavens motu proprio "Traditionis Custodes" har kun forstærket SSPX' vækst de seneste år, og lige nu er SSPX det største præstelige ordenssamfund i verden, vist kun overgået af jesuitterne (indtil videre).

Hvis Scenarie 1 manifesterer sig, er det samtidig dødsstødet til myten om at SSPX ikke er i "fuld kommunion" med Rom. SSPX er ikke "radikal rabiat traditionalisme", men blot normal apostolisk katolicisme, som har udgjort kernen af katolsk kristendom siden apostlene, og som siden "Den Nye Pinse" næsten er forsvundet. Det er også årsagen til at man fra Roms side angriber de traditionelle miljøer - der er 8 mia. mennesker i verden, men Pave Frans angriber de få tusinder som rent faktisk har vokseværk, ift. troende og præster. Der er nok et rationale et sted, men måske er svaret bare at man ønsker en anden kirke. I det mindste er de ærlige. Og det betyder, at hvis Scenarie 2 manifesterer sig, er vi egentlig bare tilbage til 1988-situationen. Den apostolske Sandhed og de øvrige. Vi skal huske på, at Gud tillader det, fordi det hele leder mod Hans totale herliggørelse, og fordi noget større og bedre kommer ud af det. Gud tillader kun perfekt kærlighed, det er Hans essens, væsen og væren. Den tanke giver håb. Vil man se udsendelsen med Stine, så se den her: Hvis jeg falder over noget mere substantielt og officielt, så bliver det også delt her. Anthony Stine er ikke én som har for vane at løbe med en halv vind - han er utroligt velforbundet udi katolske kredse, og især ift. de såkaldt "traditionelle" miljøer. Han deler principielt aldrig nyheder som kun er funderet på rygter, så når han gør en dyd ud af at dele information fra sit eget personlige netværk, så taler vi ikke her om rygter. Vi må tale om substantielle fakta.


55 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Regin Benner
Regin Benner
May 25, 2023

Ja det kunne da være skønt om Frans udpegede de af SSPX valgte bispekandidater så denne myte om SSPX manglende enhed med Kirken kunne blive effektivt gravet ned...

Like
bottom of page