top of page

I overmorgen sker der måske et mirakel

Updated: Mar 24, 2022

OPDATERET: Indvielsesbønnen på dansk, til fredagens konsekration kan læses her

Miraklet i Fatima er den største kirkelige hændelse, siden delingen af det røde hav. Ikke engang i Bibelen blev lige så mange sjæle omvendt til den kristne tro, som i Fatima i Portugal i 1917. Over 10.000 blev omvendt, mange blev helbredt, og endnu flere så ved selvsyn de mirakler som blev lovet på dagen, til de 3 hyrdebørn, på en mark i en lille landsby der dengang hed Fatima. Udover miraklerne 13. oktober 1917, blev der også givet en række profetier til Lucia Dos Santos, senere søster, som gennem en række årtier havde konkrete dialoger med Vor Frue af Karmel, dvs. Jomfru Maria. Først skal man huske at Mariaåbenbaringer ikke er forpligtende troslære. De er private åbenbaringer, og for at de kan være sande, må de aldrig være i modstrid med Kirkens lære eller hierarki. Til gengæld er fx Vor Frue af Medjugorje helt klart en åbenlys løgn. Men nok om det. Fortolkning af Maraåbenbaringer kræver altid at man udviser almen klogskab ift. fortolkningen af dem. Man bør lytte til Kirkens hierarki, som vurderer om de er valide eller ej. Juryen er stadig ude vedr. Garabandal, som alle bør interessere sig for. Fatima er en lille landsby, i dag en meget stor landsby, som ligger i det centrale Portugal. 3 små børn, Lucia Dos Santos, Francisco og Jacinto Marto, hhv, 10, 9 og 7 år gamle, fik dengang d. 13. maj 1917 besøg af ærkeenglen Mikael ad 3 omgange. Her blev lovet en række mirakler, og datoer for hvornår Vor Frue ville dukke op. Herefter dukkede en kvinde op, som kaldte sig "Vor Frue af Rosenkransen". Hun besøgte børnene 6 gange, hhv. 13. maj, juni og juli 1917, samt 19. august (fordi børnene blev kidnappet af en sekularistisk politiker) og hhv. 13. september og oktober 1917. Bemærk oktober 1917, begyndelsen for den russiske revolution. Vor Frue viste børnene mange ting og undere, men udover en række løfter, viste hun dem også synet af helvede, hvor mange syndere går hen, og bad dem bede rosenkransen hver dag for de mange syndere: "Hun viste os et stort ildhav under jorden. I det var dæmoner og sjæle i menneskelig form, som gennemsigtige brændende kul, alle sorte som forkullet bronze, som blev hvirvlet rundt i luften. Ud af dem kom flammer sammen med røgskyer, som gnister i et stort bål, de faldt fra side til side uden vægt og balance, blandt skrig af smerte og håbløshed. Det skræmte os og fyldte os med angst....”Dæmonerne kunne genkendes ved at de lignede skræmmende og ukendte dyr, alle sorte og gennemsigtige. Hvordan kan vi nogensinde takke Vor Frue nok , ved allerede at love os at komme i Himlen. Ellers tror jeg vi ville være døde af skræk.” - Lucia ”I har set helvede, hvor de arme syndere går hen. For at frelse dem, ønsker Gud at etablere hengivenhed til mit uplettede hjerte, i verden. Hvis I gør hvad jeg siger, vil mange blive frelst, og der vil komme fred. Krigen (d. 1.) vil ende. Men hvis folk ikke hører op med at vanære Gud, vil en endnu værre krig bryde ud under Pave Pius XI (!). Når I ser en nat oplyst af et ukendt lys, vil I vide at Gud straffer verden for dens overtrædelser, med krig, hungersnød, og forfølgelser af Kirken og Paven…for at undgå dette, vil jeg bede om at Rusland bliver konsekreret til mit uplettede hjerte, og den hellige kommunion modtages på de fem første lørdage, som bodsøvelse. Hvis mine anmodninger efterleves, vil Rusland konsekreres, og der vil blive fred. Hvis ikke, vil Hun sprede sine fejl udover verden (!), som medfører krige og forfølgelser for Kirken. De gode vil blive martyrer, Den Hellige Fader vil lide meget, forskellige nationer udryddes.. VED ENDEN, VIL MIT UPLETTEDE HJERTE SEJRE, DEN HELLIGE FADER VIL KONSEKRERE RUSLAND TIL MIG, HUN VIL KONVERTERE, OG EN PERIODE MED FRED SKÆNKES TIL VERDEN. I PORTUGAL, VIL TROENS DOGMER ALTID BLIVE BEVARET, ET CETERA…- VOR FRUE AF ROSENKRANSEN Vor Frue bad også eksplicit om at tilføje følgende led til Den Hellige Rosenkrans: ”Når I beder rosenkransen, bed efter hvert mysterium:


O MIN JESUS, TILGIV OS VORES SYNDER, BEVAR OS FRA HELVEDES ILD, FØR ALLE SJÆLE IND I HIMLEN, ISÆR DEM DER TRÆNGER MEST TIL DIN BARMHJERTIGHED.” I et brev til fader Goncalves i 1936, nævner (Søster) Lucia at Gud ønsker at


”Vi skal bede meget for Den Hellige Fader. Han vil konsekrere Rusland, men det vil være for sent. Ikke desto mindre, vil Vor Frues Uplettede Hjerte frelse Rusland – det er betroet til Hende...." HVIS DEN HELLIGE FADER KONSEKRERER RUSLAND, I FORENING MED HELE VERDENS BISKOPPER, VIL DER BLIVE SKÆNKET EN PERIODE MED FRED, RUSLAND VIL KONVERTERE TIL DEN HELLIGE KATOLSKE KIRKE, OG MANGE VIL KOMME TIL TRO. DETTE SKER FORMENTLIG FREDAG D. 25/3 kl. 17.00., SÅFREMT HIMLEN ACCEPTERER KONSEKRATIONEN.Der har været en lang række forsøg på at konsekrere Rusland til Vor Frues uplettede hjerte. Denne gang, på fredag, lader det til at det måske lykkes. Det er sågar på Festen for Bebudelsen, hvor det loves at Jesus kommer til verden! Bed indtrængende en fuld rosenkrans dagligt, og gør fredag til en fuld fastedag, og bed for Ruslands konsekration og omvendelse til Den Hellige Katolske Kirke Se mere uddybende i denne glimrende korte video om de himmelske løfter.


32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page