top of page

Geologiske beviser på en global flodbølge

Updated: Mar 29, 2022


Alle kender til paradigmet om at jorden skulle være mange milliarder år gammel, men når man undersøger hvordan den såkaldte "geologiske søjle" er blevet til (foroven), hvem der har bygget den, og hvordan den passer med virkeligheden, så kan man ikke andet end at forkaste den. Den er simpelthen et stort fupnummer, og i sådan en grad at det er utroligt at geologi overhovedet bliver betragtet som en videnskab. Den geologiske søjle skal vise os at jorden består af en række geologiske lag, som er blevet til over en periode på ca. 4.6 milliarder år. Præmissen er, at jorden er skabt gradvist og over tid, og også at skabelsen skal passe med de langsomme forandringer og observationer vi kan gøre os i dag. Nutiden skal altså med vold og magt forklare fortiden, uanset hvor svært det kan være. Også selvom det helt åbenlyst ikke hænger sammen. Den geologiske søjle blev til i en periode i 1850erne, hvor naturalismen som ideologi var fremherskende. Naturalismen afviser suverænt enhver form for metafysisk forklaringskraft, og er et barn af den såkaldte oplysningstid. Målet med den geologiske søjles tilblivelse, var at frigøre geologien fra den mosaiske, dvs. bibelske forklaringskraft, og det er altså den bagvedliggende præmis for søjlen. Det vil sige, at hensigten med søjlen er ikke hvorvidt den er sand, men dens kvalitet skal bero på hvorvidt den forklarer jordens tilblivelse af naturlig og ikke overnaturlig vej. Målet er ikke sandhed for enhver pris, men målet er ateisme for enhver pris. Allerede her, har vi et kvalitetsmæssigt problem, fordi den geologiske søjle dermed er ideologisk. Og alle de observationer som man gør sig, skal altså tilpasses ideologien og teorien, fremfor at man forkaster det teoretiske udgangspunkt. Det svarer til at påstå at jorden er flad, og alle de observationer man gør sig, som strider imod pandekageteorien, forkastes eller tilpasses. Det har intet med videnskab at gøre, men det har noget med ideologi at gøre. Det er en syg måde at tænke på.

Videnskabsmanden og juristen Charles Lyell (t.h.) er manden bag vor tids geologiske søjle. Han byggede primært den geologiske søjle ud fra indsamlede fossiler af muslingeskaller, og mente derved at han kunne opstille en teoretisk model for hvordan muslingeskaller udviklede sig over tid, og hvilke forskellige jordlag de måtte stamme fra. Ud fra nutidige observationer og forskydninger i jordlagene, kom han frem til at muslingefossilerne måtte være mange millioner år gamle, fremfor at fossilerne var placeret af en bibelsk flodbølge. Problemet for Lyell var, at han ikke rigtigt vidste noget om muslingeskaller, og det var han også helt åben omkring:

"...ud fra dette stratificeringsprincip har jeg forsøgt at arrangere fossilerne, uden megen forudgående viden om konkologi, og med meget lidt hjælp på dette videnskabsfelt.." (Smith, 1817) "...det har gjort stort indtryk på mig, at kunne læse af de mennesker som mener, at den fysiske del af geologiske undersøgelser bør gennemføres som om at Skriften ikke eksisterede." "Jeg er sikker på at mine optegnelser vil gøre geologien populær. (Nogle) tror at denne tidsalder ikke vil overleve mine anti-mosaiske konklusioner, og at emnet for en tid vil blive upopulært og underligt blandt præsterne, men jeg er ikke nervøs. Jeg skal udlægge det hele, og i en så forsonende tone som muligt."

Lyell var selvfølgelig ateist, og havde ikke nogen respekt for den metafysiske skabelsesberetning. Hvis sådan en mands ideologiske ophav har grundlagt geologien, så kan vi slet ikke stole på den populære geologi i dag. Og slet ikke hvis det viser sig, at geologiske fund taktisk taler imod Lyells paradigme. Problemet for geologien siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, er at den geologiske søjle er udgangspunktet, UANSET HVAD. Og hvad gør man så, hvis man finder et fossil af en skabning som ikke allerede er en del af den geologiske søjle? Jo, man lægger da bare et ekstra lag på søjlen, og dermed flere lag på teorien og på evolutionshistorien! Men den måde at udøve videnskab på er jo helt gak, og især hvis det viser sig at de bemeldte jordlag slet ikke har hold i teorien. Den nuværende geologiske søjle, er altså blevet til ved en hel del gravearbejde, og intellektuelle krumspring. Så må vi jo håbe, at der ikke er fossilfund som "sprænger" de forskellige tidsperioder i den geologiske søjle.

Træerne er trælse

Hvis man som geolog en dag er i fuld sving med at studere forskellige jordlag, og en dag finder en træstamme som går på tværs af jordlag der skulle være mange millioner år gamle, ja, så har man en træls dag. Men det er altså det der sker rigtigt mange steder i verden, og forklaringen er egentlig relativt enkel. Det er en flodbølge der har skabt de forskellige lag i stenene og i jorden, og træerne er blevet båret med flodbølgen og har sat sig i sedimentet, dvs. i mudderet. Kan vi observere noget er har skabt tilsvarende effekt i nutiden? Ja! Udbruddet på Mount Saint Helens viser os effekten af den globale flodbølge I 1980 gik vulkanen på Mount Saint Helens i udbrud, hvilket er den mest voldsomme naturkatastrofe i amerikansk historie. Skove og dale blev jævnet med jorden, flere hundrede mennesker blev dræbt - men Mount Saint Helens gav også indblik i hvilke naturkræfter der var på spil under flodbølgen i 1. Mosebog. Se billederne og døm selv - hvis Mount Saint Helens kunne skabe denne dal på nogle få timer - hvad har så skabt Grand Canyon? Hvis årsagen altid er større end effekten, er det så virkelig muligt at en lille å kan skabe en gigantisk dal i en klippeformation? Selvfølgelig ikke. Billedet forneden stammer fra efterdønningerne af Mount Saint Helens-udbruddet, og ser sådan ud den dag i dag. Bemærk især de horisontale striber på klippeformationerne, som er en konsekvens af mudderfloden.

"32 Et Blik fra ham, og Jorden skælver, et Stød fra ham, og Bjergene ryger 33 Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever, lovsynge min Gud, den Tid jeg er til. 34 Min Sang være ham til Behag, jeg har min Glæde i Herren. - Sl. 103 (104), 32

Grand Canyon i dag - hvis årsagen er større end effekten, hvilken effekt har skåret i sten og skabt massive kanaler, ligesom i vulkanen i 1980?

Denne dokumentarfilm giver et dybere indblik i katastrofen på Mount St. Helens - bl.a. møder man en videnskabsmand som brugte vulkanudbruddet til at forklare hvorledes kul kan skabes på få uger, og ikke i løbet af mange millioner af år. Filmen "Is Genesis History?" giver et uddybende blik på, hvordan Genesis kan forklares med naturvidenskabelige briller, og kan desuden anbefales.


Dinosaurus begravet i mudder fra en flodbølge - bemærk at dette ligner et øjebliksbillede fra en mægtig kraft som har omsluttet dyret. Vi kan altså antage at det ikke er dødt af naturlige årsager, men af en voldsom udefrakommende kraft.

Ichtyosaurus føder en unge - fisken her har formentlig ikke poseret til et familiealbum, men er blevet overrumplet af flodbølgens kraft. Hvorfor skulle en fuldstændig fødedygtig fisk, lægge sig ned og dø langsomt mens den føder?

Fossilkirkegård peger på en global flodbølge. Flodbølgen har fanget adskillige dyrearter (især på tværs af lag i den geologiske søjle!), har druknet dem, og stimlet dem sammen i en klynge. Det forklarer hvorfor mange fossiler enten ligger på tværs af fossillag, eller sammen i lange rækker eller grupper. Den geologiske søjle er fundamentet for vore dages geologiske forskning, og det betyder også at søjlen er udgangspunktet - dvs. "paradigmet" for geologisk forskning. Man kan med andre ord ikke være geolog, hvis man ikke accepterer søjlen som forskningsmæssig præmis. Det endda selvom virkeligheden af den geologiske udvikling i de forskellige lag, viser noget andet. Hvis du vil se og vide mere - anbefalinger herfra: History of the Geologic Column - god engelsk artikel om tilblivelsen af den geologiske søjle Is Genesis history? - fremragende dokumentarfilm med en lang række (protestantiske) videnskabsfolk, som forklarer de naturvidenskabelige sammenhænge med flodbølgen og øvrige kapitler i Genesis. DisMANtled - endnu en god og kompakt film om de genetiske aspekter af evolutionisme. Her er der proppet med især kritik af genetisk videnskab. Virkelig god hvis man vil kritisere darwinismen. Nedenfor er der et klip, hvor man især forstår at menneskeheden ikke udvikles, men afvikles. Hver generation har ca. 200 mutationer, som forringer vores levetid. Det betyder også, at vi for bare 100 generationer siden, var stærkere, klogere og sundere. Og at Adam og Eva måske har levet i ca. 1000 år. Nøgleordet er "genetisk entropi" og kan dokumenteres biologisk. Og sidst, men ikke mindst - den bedste portal for katolsk apologetik af det traditionelle bibel - og skabelsessyn: Kolbe Center for the Study of Creation, samt filmen "Foundations Restored" - den absolut bedste ressource for at forstå og punktere SAMTLIGE naturvidenskabelige myter der har rod i darwinismen. Foundations Restored er en relativt dyr, men gennemgribende serie på 13 afsnit, der ud fra thomistiske og naturvidenskabelige belæg, forklarer hvorfor Bibelen er fuldstændig sand. Kan kraftigt anbefales.

"Ved Herrens Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Ånde. 7 Som i Vandsæk samled han Havets Vand, lagde Dybets Vande i Forrådskamre. 8 Al Jorden skal frygte for Herren, Alverdens Beboere skælve for ham; 9 thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der." - Sl. 33 (32), 6-
53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page