top of page

Garabandal - mirakel i 2024?

Updated: Feb 8


Ærkeenglen Mikael distribuerer den hellige kommunion til Conchita Gonzales (stillbillede, 8 mm. film)

"..Det bliver Storm i Dag, thi Himmelen er rød og mørk. Om Himmelens Udseende vide I at dømme, men om Tidernes Tegn kunne I det, ikke. - Matt. 16, 3.

Der er faktisk ikke nogen ord for, hvor fantastiske miraklerne i Garabandal er. Jeg lavede indlæg om miraklerne på et tidligere opslag, og Garabandal er kun blevet endnu mere fascinerende sidenhen. Der er en del katolikker i kommentatorkøbing, som nu begynder at påpege, at den tid vi nu lever i, faktisk passer hånd i handske med de konkrete budskaber fra Garabandal. Lad os prøve at koge essensen af Garabandal ind, og give det fulde overblik over miraklerne, budskaberne og hvad det betyder for "vores tid". Essensen er, at vi potentielt står overfor et verdensomspændende mirakel i 2024 eller 2026. Lad os se hvorfor.

Verden er indhyllet i synd

Der er næppe nogen naturlig lov, og dermed guddommelig lov, som ikke overtrædes noget sted i verden i disse år. Vi kan formentlig tælle 1,7 mia. aborter siden 1970, abort bruges i dag som prævention hos utallige mennesker, men væsentligst af alt er en pointe jeg forleden fik at vide af en lokal præst: "Du må forstå, at de fleste mennesker ikke engang ved at Gud eksisterer, men også at de er så indhyllede i synd, at de ikke kan vælge Gud til." Jeg var mildest talt forbløffet over den sætning, men det viser at der - også i den konciliære kirke - er masser af præster som sagtens kan læse tidens tegn. Den sidste kamp for djævelen, vil være af den om familien. Regnbuefamilier, og masser af blandede familier hvor børn fødes ind i konstruktioner hvor far har flere koner, flere børn med flere mennesker, gør at mennesket tilvænnes - helt fra fødslen - til et liv i dødssynd. Det får aldrig muligheden for at erfare Guds plan for familien og menneskeheden, som jo er af 2 personer med børn i evighed. Alle medier er i dag inficeret af modernisme og alskens fordærv, at det er bedst for alle bare at afstå fra at underholde sig med den slags. Moderne teknologi er OK, hvis det understøtter ens trosliv, men ikke hvis det bruges til at bringe os i fordærv. Det er hele Guds motivation for at gribe ind. Verden er nu nået et stadie hvor det eneste der kan genoprette Kirken, verden og menneskeheden, er Gud. Han må vise sig for menneskeheden, for alle i kleresiet, således at folk får mulighed for at vælge Ham til, eller lade være. Der er mange millioner af mennesker som i dag er berøvet den Sandhed, og derfor taler vi her om en fuldstændigt fantastisk nådegave fra Ham. Det er desuden tankevækkende, at de forskellige Mariaåbenbaringer kan tematiseres på forskellig vis: I Lourdes var det Vor Frues budskab imod rationalismen, i Fátimá mod modernismen og naturalismen, og det tyder på at Garabandal er motiveret af manglende tro på realpræsensen og den sidste tid i Kirken, inden denne tid(speriode) er forbi.

3 paver tilbage!

Endnu mere utroligt er det, at Conchita Gonzales i en åbenbaring blev fortalt, at:

  • Der ville være 3 paver tilbage, inden enden på denne tid (Paul VI, Johs. Paul II og Benedikt 16.)

  • Hun kender datoen for miraklet, som angiveligt skulle finde sted i piletræerne i Garabandal. Hun vil fortælle om miraklet 8 dage før det sker (hun lever endnu, og er 74).

  • Hun talte om en "synode" og ikke et koncil. Miraklet vil indtræffe under en større kirkelig begivenhed, og direkte adspurgt sagde hun, at det ville være under en synode. Den synodale vej er skemalagt til at være afsluttet i 2023.

  • Rygtet går på, at man vil tillade vielser af homoseksuelle og præster, samt kommunion med protestanter.

Advarsel, Mirakel, Genoprettelse

Jeg vil ikke gå i for mange detaljer med miraklernes karakter lige her, men blot redegøre for at de består af tre temaer. Her er ikke tale om tidens ende eller verdens ende, men en afslutning på "denne tid". Vor Frue fortalte at Paven vil rejse til Moskva, og ved sin hjemkomst vil der bryde krig ud i Europa. I forlængelse af det, vil Gud sende hele menneskeheden en advarsel: Alle mennesker vil se deres synder i 15 minutter, hvor tiden og hele verden står stille. Alt hvad man har gjort, og ikke har gjort, præsenteres for én af Gud. Vi ser os selv som Gud ser os, og får dermed mulighed for at omvende os og gøre bod, og genoprette vores liv. Vi kan gå til skriftemål og forsone os med Gud igen, eller vi kan omvende os og blive kristne. Hernæst vil der ske et mirakel i Garabandal. Det vil have en overnaturlig karakter, og alle vil kunne se at det er fra Gud. Det vil kunne observeres, men ikke berøres. Miraklet vil finde sted efter advarslen, det vil ske mellem d. 8. og 16. april i et lige kalenderår, og på en torsdag kl. 20.30. Det vil være på festen for en ung eukaristisk martyr (vi må antage at her er tale om 1962-kalenderen). Miraklet vil være permanent i Garabandal, og de som overværer det vil omvende sig, de syge vil blive helbredt, m.v.

Hvis menneskeheden ikke omvender sig, eller hvis ikke tilstrækkeligt mange gør, så vil der ske en genoprettelse i form af 3 dages mørke. Det skal efter sigende være lig de 3 dages mørke i Egypten, eller genoprettelsen i Sodoma og Gomorra. Planeten vil indhylles i mørke i 3 dage, og for at undgå straffen skal man opholde sig indendøre og bede den hellige rosenkrans. Alle der kigger ud af vinduerne, eller opholder sig udendørs, vil gå tabt. Fordi elektrisk lys ikke vil virke, så kan man kun få lys ved hjælp af velsignede vokslys af bivoks. Vi har selv en stak af 10 stykker ved hånden, og man bør få sine egne. Efter disse 3 dages mørke, hvor menneskeheden renses, vil kun de kristne være tilbage. Og vi kan lade kærligheden råde igen. Det hele står så og falder med: Hvornår vil disse ting så indtræffe? Jamen hvis den synodale proces først skal gennemføres og afsluttes, så taler vi om 2024. Også fordi, at Conchita fortalte at miraklet vil ske i et lige år. Det betyder, at advarslen vil komme fra januar til april 2024. I april 2024 vil miraklet ske, og dernæst er menneskehedens genoprettelse betinget af hvor mange der omvender sig. Vil man høre mere om miraklet, og hvilke konsekvenser det potentielt snart kan have for os, så kan man høre Glenn Hudson i interviewet med Taylor Marshall, forneden. Hudson har kendt Conchita i over 30 år, og han driver en facebookgruppe hvor forskellig typer billeddokumentation, tydeliggørelser og meget andet, lægges ind. Helt afslutningsvis, er det samtidig stærkt tillidsvækkende, at Padre Pio, nok den mest berømte mystiker og stigmatist nogensinde, også bekræftede sandheden i Garabandal. Han skrev sågar til pigerne, længe før miraklerne begyndte at finde sted. Vor Frue af Karmel, bed for os.


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page