top of page

Bed rosenkransen på latin!

Updated: Mar 8

Der er intet galt i at bede bønner på dansk, det er intet krav at bøn skal være på latin, udover i de formelle bønner som Kirken har fastsat. Men faktum er nu engang, at djævelen hader latin, latin er Kirkens sprog - og samtidig er det et sprog som ikke ændres, og derfor bevarer det i permafrost Kirkens dogmer, og kirkelatin er derfor godt at kunne. Den sidste og væsentligste grund til at bede på latin, og især den hellige rosenkrans, er at man i mindre grad retter sig kognitive fokus på de ord der udtales, og i større grad retter sit kognitive fokus - viljen og intellektet - mod de intentioner man i virkeligheden har. Man beder simpelthen bare bedre bøn, fordi man ikke distraheres af ens modersmål, og de dagligdags associationer som ens modersmål kan distrahere os med. Og det betyder, at man beder mere fokuseret, mere disciplineret - og dermed er kvaliteten af bønnen stærkere. Man får lettere ved at anmode Gud om dét, man præcist gerne vil. Det er stærk bøn, og derfor er rosenkransen - som desuden er det stærkeste våben vi har udover Eukaristien - helt oplagt at bede på latin. Læs mere om rosenkransens oprindelse her. Så her er en dansk-latinsk oversættelse af rosenkransen, inklusive Fátimá-bønnerne og afslutningen til Ærkeenglen Mikael. PS: Rosenkransen foroven er en traditionel "Combat rosary" i metal, som blev udleveret til soldater under 1. verdenskrig.

Indledning

Indledning

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader, Himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, Hans enbårne søn, Vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfór til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfór til Himlen, sidder ved Gud Den Almægtige Faders højre hånd, hvorfra Han skal komme, for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den Hellige Katolske Kirke, de Helliges Samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse, og det evige liv. Amen.

Credo in Deum.  Patrem omnipoténtem, Creatórem caeli et terrae.  Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum.  Dominum nostrum, qui concéptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus;descendit ad inféros; tertia die resurréxit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipoténtis; inde venturus est judicare vivos et mortuos.  Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Fader Vor, Du som er i Himlen, helliget vorde Dit navn, komme Dit rige, ske Din vilje som i Himlen, så og på Jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitóribus nostris, et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus! 1) Som forøger vor tro... 2) Som styrker vort håb... 3) Som opflammer vor kærlighed.. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. 1) Qui adáugeat nobis fidem 2) Qui corróboret nobis spem 3) Qui perfíciat nobis caritatem Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ære være Faderen, og Sønnen, og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Smertens rosenkrans

Rosario Dolorosa

Efter hver "..velsignet er dit livs frugt, Jesus" siges: (1. dekade) Som svedte blod for os (2. dekade) Som blev hudstrøget for os (3. dekade) Som blev kronet med torne for os (4. dekade) Som bar det tunge kors for os (5. dekade) Som blev korsfæstet for os Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. (x10, fordi én dekade består af 10 bønner)

"..et benedictus fructus ventris tui, Jesus.." (1. dekade) Qui pro nobis sanguinem sudavit (2. dekade) Qui pro nobis flagellatus est (3. dekade) Qui pro nobis spinis coronatus est (4. dekade) Qui pro nobis crucem bajulavit (5. dekade) Qui pro nobis crucifixus est "Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen." (x10, fordi én dekade består af 10 bønner)

Herlighedens rosenkrans

Rosario Gloriosa

Som ovenfor, med følgende dekader: (1. dekade) Som opstod fra de døde (2. dekade) Som opfór til Himlen (3. dekade) Som nedsendte Helligånden (4. dekade) Som optog Dig i Himlen (5. dekade) Som kronede Dig i Himlen

Som ovenfor, med følgende dekader: (1. dekade) Qui resurrexit a mortuis (2. dekade) Qui in caelum ascendit (3. dekade) Qui Spiritum Sanctum misit (4. dekade) Qui te assumpsit (5. dekade) Qui te in caelis coronávit

Afsluttes med "Ære være Faderen..." efterfulgt af "O min Jesus, tilgiv os vores synder, bevar os fra Helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især de som trænger mest til din barmhjertighed. Amen"

Gloria Patri... "O mi Iesu, indulge peccata nostra, conserva nos ab igne inferni, duc omnes ad cæli gloriam, præcipue tua misericordia maxime egentes"

Glædens rosenkrans

Rosario Gaudiosa

Som før, med følgende dekader: (1. dekade) Som du undfangede ved Helligånden (2. dekade) Som du bar ved dit besøg hos Elisabeth (3. dekade) Som du fødte i stalden i Bethlehem (4. dekade) Som du ofrede i templet (5. dekade) Som du genfandt i templet Afsluttes som ovenfor.

Som før, med følgende dekader: (1. dekade) Quem Virgo, concepísti (2. dekade) Quem visitando Elisabeth portásti (3. dekade) Quem Virgo genuísti (4. dekade) Quem in templo praesentásti (5. dekade) Quem in templo invenísti Afsluttes som ovenfor.

Afslutning (kan ske på flere måder, men her er et typisk eksempel)

Afslutning

"Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, vær vort værn imod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt, og Du, de himmelske hærskarers fyrste, nedstyrt ved Guds kraft til helvede, Satan og alle onde ånder, der færdes i verden, til sjælenes fordærv. Amen."

Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio.

Contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur.

Tuque princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

Jesu hellige hjerte, forbarm dig over os (x3)

Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis (x3)


Hellige Dominic, bed for os!

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page