top of page

Alt handler om frelsen


Du skal ikke have noget i dit liv, der hæmmer din sjæls velfærd og trivsel. Dit åndelige velbefindende er afgørende for at du kommer i Himlen, og hvis din præst ikke forstår det, så har du den forkerte præst. Alt hvad du omgiver dig med, fra du vågner, til du går i seng, skal hjælpe dig med at blive helliggjort. Hvis det ikke gør det, så bruger du det enten forkert, eller også er det bare ikke godt for dig eller nogen. Alt i livet skal pege mod Gud. Gud er begyndelsen, enden, målet, midlet, løsningen, skaberen, trøsteren, vejen og al Sandhed. Du kan intet uden Gud, du ville aldrig have noget i dit liv uden Gud, så alt skal pege i den retning. Mod Gud.

Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er een. 5 Og du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke. 6 Disse Bud, som jeg pålægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte; 7 og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op. - 5 Mos, 6,5

Følgende er altså ikke nogle formaninger eller kritikker som sådan, men skal mere forstås som nogle refleksioner og velmenende indspark til helliggørelse. Se det som gode vaner man bør dyrke. I den forbindelse kan jeg anbefale denne bog, "The Benedict Option", som omhandler netop dét. At dyrke troen, først og fremmest, og kun dét, og lade alle ting virke gennem den og for Guds herlighed. Det kan man godt, selvom man arbejder i den sekulære eller faldne verden, er finansøkonom, skraldemand eller pædagog. Tag det fra én der har arbejdet med C25-virksomheder i en årrække, og ved selvsyn har konstateret at kærligheden i samfundets såkaldte "top", har trange kår. Først, nogle ting omkring rammerne i hjemmet. De kommer i punktform, både for at øge overblikket og læsbarheden. Og samtidig for at du kan blive mest muligt irriteret over dem, hvis de skulle falde dig for brystet.

  1. Smid dit TV ud. Jeg har skrevet før, at dit TV er potentielt skadeligt for sjælen, men der er intet i den moderne verden, der ødelægger din sjæls evne til at agere rationelt og godvilligt, mere end dit TV. Herudover bør du afmelde dine streamingtjenester, som fx Netflix. Flere, og mange, streamingtjenester er finansieret af (((mennesker))) som ønsker at lære folk ting der strider direkte imod dekalogen (dvs. de 10 bud), ønsker at opløse kernefamilien, fremelske homofili et cetera, og de påvirker folk subtilt gennem centralnervesystemet, mens vi slapper af. Få det væk. Nu. Det gavner dig ikke, det gavner ikke dine børn, det ødelægger din relation til Gud, og du bør bruge din tid på alt muligt andet.

  2. Overvej hvordan du bruger din PC eller mac. Det kan være en fordel at isolere din tid med PC-brug, så du tvinger dig selv til at bruge tiden på meget andet i din fritid (dvs. når du af mystiske årsager ikke er sammen med din familie). Skærme er asociale maskiner. Få dig en laptop, så det er nemmere for dig at lægge den fra dig igen, så du ikke hæmmes socialt. Laptops er ikke dårlige i sig selv, internettet er en fantastisk ressource som kan virke godt for intellektet, hvis det doseres med de rigtige ting. Hvis du har svært ved at holde dig fra sociale medier som fx Twitter eller Gab, så brug en blocker. Brug din PC på en måde der løfter din sjæl op til Gud, eller virker for den. Jeg bruger stort set kun min egen maskine til at skrive blogindlæg, læse om katolsk tradition, lytte til podcasts (om katolicisme) og om hvilke bøger jeg skal købe. Alt skal pege mod Gud, og også det du ser og læser om her. Det gælder også YouTube. Få en inkognito-konto på sociale medier, så Metaverse ikke ejer dig (har du egentlig læst brugervilkårene? De er vanvittige - Metaverse ejer alt du lægger op, inkl. fotos!).

  3. Få krucifikser op overalt i dit hjem. Der bør være et krucifiks i alle rum, eller indenfor synsafstand i alle rum. Herren er hyrden, og Ham vi elsker allermest. Ham vi elsker mest, skal vi se på mest. Du bør også få ikoner op i de fleste rum, og eventuelt et mini-alter eller bederum hvis du kan. Bønnen er jo, som vi skal se, det mest centrale i gudsrelationen. Der er masser af smukke traditionelle ikoner og krucifikser på nettet, og de er billige. Kristendom er ikke i høj kurs i verden, så mange steder kan de købes for en slik. Her bør du ikke være nærig. Patina og ornamentik er bedre end glat stål fra Kina. Som hovedregel bør du finde noget der er før-konciliært (dvs. fra 1950erne og før).

Man kan sikkert tilføje flere punkter, men har man greb om disse tre, er man godt i gang. En god dag med Gud, har struktur og orden. Kosmos bør altid vælges fremfor kaos, og hvis man ikke har struktur på sin dag, så løber den ud i sandet.

Gode vaner der leder dagen mod Gud

De traditionelle tidebønner, skaber typisk rammen om en dag. De fleste mennesker, og især fædre med familier, har vanskeligt ved at bede tidebønnerne. Tidebøn er de traditionelle bønstider, som er hhv. vigilie mellem 03.00 - 06.00 (eller midnat til 03.00), matutin og laudes ved solopgang, primis, ters, sext, non og vesper og komplét. Hvis man vil lære de traditionelle tidebønner, kan man købe en tidebog, hvor de fleste tidebønner står i. De er en blanding af salmer, læsninger og bønner, fx til Vor Frue. De er glimrende. For en anden og lettere struktur, kan man starte med morgenbøn, rosenkransbøn om aftenen, og aftenbøn, herudover også bøn ifm. måltider, både før og efter. I nogle menigheder, er der klokkeringning ved solens opgang og nedgang, eller ved Angelusbønnen. Angelus er en god bøn at kunne, og bedes kl. 6 morgen og 6 aften.

"Herrens engel bragte Maria det glade budskab. - Og hun undfangede ved Helligånden. Hil dig Maria..

Se, jeg er Herrens tjenerinde. - Det ske mig efter dit ord. Hil dig Maria.. Og Ordet er blevet kød. [Man bøjer hovedet] - Og tog bolig iblandt os. Hil dig Maria.. Bed for os, hellige Gudsmoder! - At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

Herre, opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved engelens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres opstandelsens herlighed. Ved Kristus, vor Herre. Amen."


Uanset hvad, så bør dagen startes med morgenbøn i en eller anden form. Så snart du ser et krucifiks om morgenen, gør korstegnet, kys krucifikset eller din hånd og hils på krucifikset ved berøring. Det er et tegn på ydmyghed overfor Gud, at Han må velsigne din dag, og bringe dig hjem til Ham igen. Hver dag startes og sluttes som var det den sidste, og vi skal forberede os på at forlade verden igen. Vi skal dø en daglig død, og omvendes dagligt til Gud, og morgenbønner er her afgørende. Et fadervor eller et Ave Maria, er en god start. På samme vis som man glædede sig over at blive vækket af sine forældre da man var barn, på samme måde bør man vågne med Gud, og lade Ham lede en ind i dagen. Når vi starter dagen perfekt rettet mod Gud, så er vi også mere modtagelige for at modtage Hans nåde i løbet af dagen. Gud har givet os en ny dag, og det er passende at vise taknemmelighed for den, og bede Ham våge over os dagen igennem. Det kan virke underligt eller påtaget i starten, men over tid bliver det en vane. Og til sidst føles det underligt ikke at gøre det. Har I ikke et vievandskar i jeres hjem, så hæng ét op et passende sted. Vievand kan fås i rå mængder hos den "lokale" (katolske) sognepræst. Der er sikkert andre praksisser ifm. morgenen, men vil man læse flere gode eksempler på morgenbøn, så kan man nok finde dem andre steder på nettet. Har du ikke et krucifiks om halsen, og gerne med en Mariamedalje (der er meget konkrete nådegaver forbundet med den mirakuløse medalje!), så anskaf fluks én. Bedst i god kvalitet, Sterlingsølv og ikke det billige filippinske bras. Er du heldig, kan du finde en antik på Etsy der faktisk er smuk. Det samme gælder rosenkranse. Hav dit krucifiks om halsen så ofte som muligt, tag det af når du sover, få det velsignet af en præst. Det holder onde ånder væk.

Gode måder at afslutte dagen på

Der er ingen fast regel for hvorledes dagen bør afsluttes. Igen er tidebønnerne de formelle monastiske måder at gå til ro på - men vi kommer ikke udenom, at den hellige rosenkrans er et oplagt våben til åndelig fred. Mange familier beder rosenkransen, mange beder den dagligt (fordi Hun sagde at vi skal!). Rosenkransen skriver jeg særskilt om senere, men man bør efterstræbe at bede rosenkransen dagligt. En god aftenrutine med børnene, eller efter putning. Er børnene tilpas modne til at sidde stille, kan man inddrage dem så småt i rosenkransen med en enkelt dekade. Rosenkransen er til frelse for verden, og familier bør konsekrere sig selv til Vor Frue af Rosenkransen. Bøn før og efter aftenmåltidet er vigtigt. Gud opretholder alt i verden, og også vores liv. Alt hvad vi får i livet, får vi af Ham. Derfor er bordbønner centrale, og ikke mindst fordi familielivet er en art huskirke. Familien er en type på den hellige familie, og vi emulerer så at sige den sidste nadver i rammen af familien, hver dag. At forpleje i rammen af familien, er en andægtig ting. Den bør foretages samlet, i ro og uden forstyrrelser. Mht. rosenkransen, så passer hvert mysterie til en dag på ugen. Hos os beder vi ikke lysets mysterium, fordi det ikke passer til den traditionelle trefoldige struktur fra breviaret og fra de 150 salmer. Der er ingen pligt til at bede det nye mysterium, og derfor har vi fravalgt det. Ellers er strukturen:

  • Mandag: Glædens rosenkrans (Bebudelsen, besøget hos Elisabeth, fødslen i Bethlehem, Ofringen i templet, genfindelsen af Kristus i templet)

  • Tirsdag: Smertens rosenkrans (Herren der sveder blod i Gethsemane, hudstrygelsen, tjørnekroningen, korsvejen, korsfæstelsen)

  • Onsdag: Herlighedens rosenkrans (opstandelsen, himmelflugten, helligåndens komme, Vor Frues optagelse, Vor Frues himmelkroning jf. Åb)

  • Torsdag: Som mandag

  • Fredag: Som tirsdag

  • Lørdag: Som mandag

  • Søndag: Som onsdag

Der findes mange bibellæseplaner derude, og nogle er måske lige lovlig optimistiske. Bibellæsning er ikke bare bibellæsning. Det er en bøn i sig selv, en åndelig øvelse sammen med Gud, hvor man læser Hans hellige Skrift sammen med Ham. Man bør læse bibelen dagligt, og det kan være svært med både børn og arbejde. Men det bør man efterstræbe, ihvertfald på fridage hvor man ikke har pligter ift. familien. Børn som er på vej mod 1. kommunionsalderen og derover, bør naturligvis vejledes med ugentlig bibellæsning. Det traditionelle missale er et godt supplement, fordi de både får kalenderen og bibelens helhed ind i sjælen. Inden man går til ro, kan man gennemføre en "eksaminering" eller ransagelse af egen samvittighed, ift. ens åndelige velbefindende i løbet af dagen. Har man takket Gud for alle de gaver Han har givet os? Har man efterstræbt at leve dydigt? Hvornår har man snublet? Har man gjort noget med fuldt forsæt og overlæg, som har brudt venskabet til Gud (Dvs. er der behov for skriftemål)? Har man forsøgt at være det lys for Gud som JESUS KRISTUS befaler os til? Og sidst, men vigtigst af alt: Har man elsket, eller forsøgt at elske, ved sine sjæls fulde kræfter, den pågældende dag? Inden man lægger sig, kan man fx bede bønnen: "Herre, skænk mig en rolig nat og en salig død, ved Kristus, Vor Herre, Amen". Hellige Benedikt, bed for os!

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page